Content of collections

Estimation of the efficiency of functioning of the local market of heat energy

Deshko V.I., Dr. Sci. (Engin.), Professor, Zamulko A.I., PhD (Engin.), Associate Professor, Karpenko D.S.
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", pr. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2017, 3(50):41-49
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.041
Section: Optimization of the development and management of the functioning of energy systems
UDC: 644.1
Received: 19.09.2017
Published: 17.10.2017

Abstract:

In this article, we consider the technological principles of functioning of the heat supply system in Ukraine.
It is determined that the necessity of creating a heat energy market can be justified by unresolved problems concerning the incomplete use of surplus resources, the territorial potential of Ukraine, and the lack of competitive conditions in the heat supply sector.
The aim of our work is to determine the level of heat supply efficiency in creating a local market of energy based on a simulation model for given volumes of heat energy consumption, the number of producers in the system, and restrictions concerning the possibility of entering the market.
In conclusions, we determine the optimal conditions of functioning of the heat energy market for certain parameters of the number of producers and the volume of heat  energy consumption.

Keywords: heat energy market, heat supply system, model, tariff for thermal energy.

References:

 1. Karpenko, D.S., & Deshko V.I. (2016). Pobudova efektyvnoi modeli rynku teplovoi enerhii v realiiakh Ukrainy. Enerhetyka ta elektryfikatsiia, 2 (390), 8—23 [in Ukrainian].
 2. Pro teplopostachannia. Zakon Ukrainy vid 02.06.2005 № 2633-IV z potochnoiu redaktsiieiu vid 01.01.2016 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15/page (Last accessed: 06.09.2017) [in Ukrainian].
 3. Semenov, V.H. Otsenka vozmozhnosti orhanizatsii konkurentsii v sistemakh teplosnabzheniia. URL: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=316 (Last accessed: 15.08.2017) [in Russian].
 4. Liulchak, Z.S., Khtei, N.I., & Akimova, L.M. (2008). Zasady formuvannia konkurentnykh vidnosyn na rehionalnykh rynkakh teplovoi enerhii systemy tsentralizovanoho teplopostachannia. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika, № 623, 137—142 [in Ukrainian].
 5. Heletukha, H.H. Stan ta perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. Perspektyvy vprovadzhennia konkurentnoho rynku teplovoi enerhii. URL: http://uabio.org/img/files/Events/pdf/b4e-conf-geletukha-20-09-2016-ua.pdf [in Ukrainian].
 6. Heletukha, H.H., Zheliezna, T.A., & Bashtovyi, A.I. (2016). Analiz modelei funktsionuvannia sektoru tsentralizovanoho teplopostachannia krain Yevropeiskoho Soiuzu. Chastyna1. Promyslova teplotekhnika, Vol. 38. № 4. 63—70 [in Ukrainian].
 7. Heletukha, H.H., Zheliezna, T.A., & Bashtovyi A.I. (2016). Analiz modelei funktsionuvannia sektoru tsentralizovanoho teplopostachannia krain Yevropeiskoho Soiuzu. Chastyna 2. Promyslova teplotekhnika, Vol. 38. № 5. 78—85 [in Ukrainian].
 8. Heletukha, H.H., Zheliezna, T.A., & Bashtovyi A.I. (2016). Analiz taryfoutvorennia u sektori tsentralizovanoho teplopostachannia krain Yevropeiskoho Soiuzu. Analitychna zapyska No 14 Bioenerhetychnoi asotsiatsii Ukrainy. URL: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper- uabio-14-ua.pdf (Last accessed: 07.09.2017) [in Ukrainian].
 9. Ziabkin, A.S. (2011). Rynok teplovoi enerhii i eho spetsifika v klassicheskikh i sovremennykh kontseptsiiakh rynochnykh otnoshenii. BIZNES. OBRAZOVANIE. PRAVO. Vestnik Volhohradskoho instituta biznwoRker2aesa, № 3 (16) [in Russian].
 10. Semenov, V.H. (2002). Opyt Polshi v teplosnabzhenii – urok dlia Rossii. Novosti teplosnabzheniia, № 9 (25), sentiabr, 8—15 [in Russian].
 11. Bashmakov, Y.A., & Papushkin, V.N. (2005). Problemy teplosnabzheniia i neobkhodimost razrabotki prohramm razvitiia, modernizatsii i reabilitatsii sistem teplosnabzheniia. Santekhnika, Otoplenie, Konditsionirovanie, № 4, 56—62 [in Russian].
 12. Malafeev, V.A. (2004). K voprosu o edinom zakupshchike v teplosnabzhenii. Rossiiskoe teplosnabzhenie. Novosti teplosnabzheniia, № 11, 21—25 [in Russian].
 13. Papushkin, V.N. (2010). Radius teplosnabzheniia. Khorosho zabytoe staroe. Novosti teplosnabzheiyia, № 9 (25), sentiabr, 44—49 [in Russian].
 14. Papushkin, V.N., Poliantsev, S.O., Shcherbakov, A.P., & Khrapkov, A.A. Metodika rascheta radiusa effektyvnoho teplosnabzheniia dlia skhem teplosnabzheniia. URL: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1601 (Last accessed: 07.09.2017) [in Russian].
 15. Shevtsov, A.I., Barannik, V.O., Zemlianyi, M.H., & Riauzova, T.V. Stan ta perspektyvy reformuvannia systemy teplozabezpechennia v Ukraini. Analitychna dopovid [in Ukrainian].
 16. Brych, V., Fedirko, M., & Yanik, I. Orhanizatsiino-ekonomichni peredumovy reinzhenirinhu biznes-protsesiv na rynku komunalnoi teploenerhetyky Ukrainy. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, № 2, 7—19 [in Ukrainian].
 17. Demina, O.V. (2016). Rynki teplovoi enerhii: tendentsii prostranstvennoi orhanyzatsii. Prostranstvennaia ekonomika, № 4, 33—60 [in Russian].
 18. Havrikova, A.O. Kriticheskii analiz funktsioniruiushchei modeli enerheticheskoho rynka Ukrainy. URL: vestnik.kpi.kharkov.ua/files/vestnik/2011/39/2_39_2011.pdf (Last accessed: 15.09.2017) [in Russian].
 19. Dolmatov, I.A., Panova, M., & Drobysh, I. (2015). Analiz vozmozhnykh posledstvii i problem vnedreniia novoi modeli rynka teplovoi enerhii. Enerhorynok, № 3 (128), 57—66 [in Russian].
 20. Robert S. Pyndaik, Deniel L. Rubinfeld. (2001). Mikroekonomika [in Russian].

Downloads:

Full text (PDF)