Зміст журналівУдосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці

Майстренко Н.Ю., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-1757-1665
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 3(50):15-22
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.015
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.9.002.8
Надійшла: 22.09.2017
Опубліковано: 17.10.2017

Анотація:

В роботі розроблена удосконалена методика прогнозування  рівнів енергоспоживання на чотирьох рівнях побудови економіки України, яка дозволяє визначити попит на паливно-енергетичні ресурси на будь-якому рівні структурування економіки. Вона є складовою частиною уточненого нормативного методу, що використовується в методах комплексного прогнозування для основних груп споживачів на різних ієрархічних рівнях побудови економіки з урахуванням потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці.

Ключовi слова: методика, попит, рівні споживання енергоресурсів, прогнозування, електрична енергія.

Лiтература:

  1. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси Проблеми загальної енергетики. 2017. № 1 (48). С. 5—15. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005
  2. Майстренко Н.Ю., Сизоненко В.П. Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Проблеми загальної енергетики. 2014. № 2 (37). С. 35—45.
  3. Майстренко Н.Ю., Маляренко О.Є. Методика прогнозування рівнів споживання енергетичних ресурсів у харчовій промисловості з урахуванням економічних факторів попиту і пропозиції та експортних можливостей. Розвиток національної економіки: теорія і практика: Мат. міжн. наук.-прак. конф. ( 3-7 квітня 2015 р., Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. Ч.3. С. 390—391.
  4. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень. Проблеми загальної енергетики. 2016. № 4 (47). С. 58—67. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058

Скачування:

Повний текст (PDF)