Зміст журналів



Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 3(50):5-14
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.005
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 622.324:338.5
Надійшла: 18.09.2017
Опубліковано: 17.10.2017

Анотація:

Для дослідження перспектив розвитку газової галузі запропоновано систему математичних моделей, яка враховує суттєві невизначеності зовнішніх та внутрішніх умов її функціонування, терміни експлуатації основного технологічного обладнання, обмеження на інвестиційні ресурси. Оптимізаційна математична модель розвитку газової галузі реалізована мовою моделювання MathProg, що дозволяє достатньо прозоро описати логіку математичної моделі, використовуючи бінарні змінні, що є достатньо проблематичним при використанні інших оптимізаторів. Встановлено, що застосування оптимізатора GLPK дозволяє розв’язувати задачі великої розмірності з бінарними змінними, до яких відноситься задача прогнозування функціонування і розвитку газової галузі, у прийнятних часових рамках.

Ключовi слова: газова галузь, газотранспортна система, математична модель, бінарна змінна, математичне програмування.

Лiтература:

 1. Сайт International Group of Liquefied Natural Gas Importers. URL: http://www.giignl.org/lng-markets-trade-0.
 2. Бредшоу М. Глобальный рынок СПГ: Революция в замедленном темпе. Oпубликовано 15.09.2017. URL: http://www.sakhalin-oil-gas.com/ru/blog/oil-gas-sakhalin-russia/post/id/7851_ Глобальный-рынок-СПГ-Революция-в-замедленном-темпе-Майкл-Бредшоу-Профессор-глобальных-энергоресурсов-Бизнес-школа-Варвика-Великобритания.
 3. IGU Releases 2017 Wholesale Gas Price Survey. July 5, 2017. URL: https://www.igu.org/news/igu-releases-2017-wholesale-gas-price-survey.
 4. Rios-Mercado R.Z., Borraz-Sanchez C. Optimization problems in natural gas transportation systems: A state-of-the-art review. Applied Energy. 147 (2015). 536—555. URL: http://yalma.fime.uanl.mx/~roger/ftp/paicyt-CE331-15/Products/papers_JCR/ 2015%20apen%20reprint.pdf/. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.03.017
 5. Plummer J., Schreider S., McInnes D. Optimisation modelling for gas supply in Eastern Australia. 20th International Congress on Modelling and Simulation, Adelaide, Australia, 1-6 December 2013. URL: www.mssanz.org.au/modsim2013.
 6. Gunes, Ersin Fatih. Optimal design of a gas transmission network: A case study of the Turkish natural gas pipeline network system. 2013. Graduate Theses and Dissertations. Paper 13294. URL: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4301&context=etd//
 7. Zheng Q.P., Rebennack S., Iliadis N.A., Pardalos P.M. Optimization Models in The Natural Gas Industry. URL: http://www.rebennack.net/files/papers/ZheRebIliPar10.pdf
 8. Русакова В.В. Разработка научно-методологических основ формирования стратегии развития газовой отрасли: автореф. дис. .канд. техн.наук. Москва, 2010. 43 с.
 9. Костюковський Б.А., Лещенко І.Ч. Прогнозування розвитку газової промисловості в умовах ринкових та екологічних обмежень. Проблеми загальної енергетики. 2008. Вип. 2 (18). С. 24—28.
 10. Лещенко І.Ч. Оцінка вартісних показників технологічних об’єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування. Проблеми загальної енергетики. 2013. Вип. 4 (35). С. 24—32.
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 365-р. Техніко-економічне обґрунтування «Реконструкція компресорної станції «Ромни» магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2017-р/print1443425445586744.
 12. Павлык В.В., Концур З.И., Вовк И.М., Дыхнилкин В.В. Модернизация ГТС. Сделано в Украине. Мир Автоматизации. 2012. №3. С. 50—54.
 13. GLPK Wikibook. URL: https://en.wikibooks.org/wiki/GLPK.
 14. Modeling Language GNU MathProg. Language Reference for GLPK Version 4.45 (DRAFT, December 2010). URL: http://cedric.cnam.fr/~porumbed/rcp104/doc.pdf.

Скачування:

Повний текст (PDF)