Зміст журналівВикористання програми «SPROS» для прогнозування попиту на енергетичні ресурси

Спітковський А.І., канд. біол. наук, доц., Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Станиціна В.В., канд. техн. наук, Майстренко Н.Ю., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 2(49):5-13
https://doi.org/10.15407/pge2017.02.005
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.9.002.8
Надійшла: 31.05.2017
Опубліковано: 14.07.2017

Анотація:

У роботі представлено структуру, принцип роботи та інтерфейс розробленої нової комп’ютерної програми «SPROS», яка дозволяє швидко провести обчислення рівнів прогнозного попиту на всі види палива та енергії із застосуванням методу комплексного прогнозування для різних груп споживачів на вибраних ієрархічних рівнях побудови економіки. Розроблена програма дозволяє виконати узгодження прогнозів споживання енергоресурсів на основі прогнозів TOP- та DOWN-рівнів, виконаних різними методами за різними показниками енергоефективності з урахуванням обчислених окремо потенціалів енергозбереження від структурних і технологічних зрушень в економіці, та отримати розрахунки рівнів прогнозного попиту на енергоресурси для різних рівнів побудови економіки з високим ступенем збігання.

Ключовi слова: програма, попит, енергоресурси, вугілля, природний газ, електрична енергія, прогнозування.

Лiтература:

  1. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на енергетичні ресурси Проблеми загальної енергетики. 2017. № 1 (48). – С.5-15. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005.
  2. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю. , Станиціна В.В. Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень. Проблеми загальної енергетики. 2016. № 4(47). С.58-67. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058.

Скачування:

Повний текст (PDF)