Зміст журналівОцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи

Білодід В.Д., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Дерій В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):40-49
https://doi.org/10.15407/pge2016.04.040
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.311
Надійшла: 19.10.2016
Опубліковано: 24.11.2016

Анотація:

Зроблена оцінка можливих потужностей електричних теплогенераторів (ЕТ) на основі електрокотлів та теплових насосів, які доцільно встановити в системах централізованого теплопостачання (СЦТ) у якості споживачів-регуляторів навантаження в ОЕС України. Для СЦТ на основі АЕС, ТЕС, та опалювальних котелень визначені типи ЕТ та умови їх використання. Показано, що для СЦТ, утворених на основі АЕС, ТЕС та ТЕЦ, потенціал електричної маневреної потужності ЕТ становить 19,8 МВт, а при акумулюванні теплової енергії в тепломережах він зростає до 59,4 МВт. Для СЦТ на основі опалювальних котелень потенціал електричної маневреної потужності ЕТ оцінено величиною в 2,25–2,8 ГВт.

Ключовi слова: ОЕС України, електричні теплогенератори, теплові насоси, електричні котли, теплове навантаження.

Лiтература:

 1. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень //Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4(39). – С. 5–10.
 2. Дубовський С.В. Підвищення маневрених можливостей енергетичної системи шляхом впровадження теплових насосів-регуляторів у складі ТЕЦ / С.В. Дубовський, А.П. Левчук, М.Я. Каденський // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 4(35). – С. 16–23.
 3. Kulyk M.M. Operational conditions of combined heat-and-power plants with heat pumps and the attainable utilization capacities of heat pumps at such plants in the Integrated Power System of Ukraine / M.M.Kulyk, V.D.Bilodid // The Problems of General Energy. – 2014. – Issue 1(36). – P. 33–38.
 4. Білодід В.Д. Оцінка можливості підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок / В.Д. Білодід // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип. 2(41). – С. 48–56. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.048
 5. Трутаев В.И. Применение электрокотлов на ТЭЦ как эффективный способ получения маневренной электрической мощности в энергосистеме Беларуси с вводом АЭС / В.И. Трутаев, В.М. Сыропущинский // Энергетическая стратегия. – 2010. – №4 (16). – С. 19–24.
 6. Кулик М.М. Проблеми і перспективи розвитку в Україні теплонасосних технологій / М.М. Кулик, В.Д. Білодід // Проблеми загальної енергетики. – 2006. – №14. – С. 7–12.
 7. Чернявский Н.В. Основные направления повышения эффективности топливоиспользования на ТЭС Украины / Н.В. Чернявский, А.Ю. Провалов, А.В. Косячков // Сб. научн. ст. «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА». – 2012. – №3 (11). – С. 114–121.
 8. Паливно-енергетичний комплекс України. Брошура Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. – 80 с. http://mpe.kmu.gov.ua.
 9. Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2012 рік. Статистичний бюлетень. – Київ: Державна служба статистики, 2013. – 21 с.
 10. Питома теплота згорання. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
 11. Журнали Энергобизнес за 2012–2015 роки.
 12. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. ДБН В.2.5-39:2008. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. – 55 с.
 13. Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2014 р. Статистичний бюлетень. Державна служба статистики України. – Київ, 2015.
 14. Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.04.05-91*У [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://specteh.dn.ua/images/stories/normativnye_dokumenty/snip_otoplenie_ventilyac_kv.pdf.

Скачування:

Повний текст (PDF)