Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення оптимального режиму роботи скрубера Вентурі для очистки газів від твердих частинок

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф., Антонець І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):57-61
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.057
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Надійшла: 15.09.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Встановлено, що оптимальні умови уловлювання частинок у полідисперсному трифазовому потоці, який реалізується у скрубері Вентурі, слід відшукувати у семивимірному просторі b, c, ugt, ui0, xst, L1, L2, де b, c – коефіцієнти функції розподілу крапель за розмірами, ugt – швидкість газу на вході до горловини, ui0 – початкова швидкість крапель, xst – абсциса їх подачі в потік, L1, L2 – довжини конфузора і горловини. Пошук оптимальних режимних параметрів реалізовано методом крутого спуску, а геометричних – за допомогою квадратичної апроксимації. Визначено, що оптимальні умови відповідають мінімально можливим значенням ui0 та xst, максимальним швидкостям газу в горловині та фракційним складам крапель із мінімальною модою. Для типового режиму наведено приклад пошуку оптимальних геометричних характеристик скрубера L1, L2.
Ключовi слова: скрубер, трифазовий потік, краплі, тверді частинки, очистка газів від золи, ефективність.
Лiтература:
1. Шрайбер О.А. Моделювання процесу мокрої очистки димових газів від леткої золи / О. А. Шрайбер, І. В. Федінчик // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 86–92.
2. Shraiber A.A. Modeling of the process of ash removal from gas in a Venturi scrubber with regard for the turbulent fluctuations of particle velocity / A.A. Shraiber, I.V. Antonets // Problems of general energy. – 2014. – Issue 3 (38). – P. 57–61.
3. Шрайбер О.А. Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок / О.А. Шрайбер, І. В. Антонець // Проблеми загальної енергетики. – 2016. – Вип. 2 (45). – С. 57–60. https://doi.org/10.15407/pge2016.02.057
4. Ужов В.Н. Очистка промышленных газов от пыли / В.Н. Ужов, А.Ю. Вальдберг, Б.И. Мягков, И. К. Решидов. – М.: Химия, 1981. – 392 с.
5. Алиев Г. М.-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов / Г. М.- А. Алиев. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.
6. Кропп Л.И. Золоуловители с трубами Вентури на тепловых электростанциях / Л.И. Кропп, А. И. Акбрут. – М.: Энергия, 1977. – 160 с.