Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Стан та перспективні напрями поводження з радіоактивними відходами атомних електростанцій

Шульженко С.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Радченко О.Л., канд. техн. наук, Тарасенко П.В., канд. хім. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):50-56
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.050
Рубрика: Надійність експлуатації та безпека функціонування енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.183
Надійшла: 15.09.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Проблема захисту населення та довкілля від радіоактивних відходів, які утворюються в проектних режимах роботи атомних електростанцій, стає все більш вагомою через постійне збільшення їх обсягів. Єдиним в сучасних умовах способом ізолювання радіоактивних відходів є їх зберігання або поховання у сховищах різних типів. Спорудження таких сховищ вимагає витрат значних коштів та відчуження аж до довічного певних земельних ділянок. З урахуванням міжнародного досвіду запропоновано підхід до розподілу радіоактивних відходів відповідно до типів їх сховищ.
Ключовi слова: атомні електростанції, проектна експлуатація, радіоактивні відходи, класифікація, сховища радіоактивних відходів.
Лiтература:
1. Uranium Markets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldnuclear.org/information-library/nuclear-fuelcycle/uranium-resources/uranium-markets.aspx.
2. Projected Costs of Generating Electricity 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iea.org/Textbase/npsum/ElecCost2015SUM.pdf.
3. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=285032.
4. Проскура М.І. Оцінка ефективності впровадження в Україні нової схеми класифікації радіоактивних відходів / М.І. Проскура, Л.І. Зинкевич, В.М. Шестопалов, Ю.О. Шибецький, З.М. Алєксєєва, К.І. Жебровська // Ядерна та радіаційна безпека. – 2015. – № 1(65). – С. 34–40.
5. Cайт по вопросам ядерной безопасности, радиационной защиты и нераспространения ядерного оружия (Uatom.org.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uatom.org/index.php/ru/obrashhenye-s-radyoaktyvnymy-othodamy-na-dejstvuyushhyh-aes/.
6. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 19 серпня 2009 р. № 990-р «Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/990-2009-%D1%80.
7. Classification of Radioactive Waste General Safety Guide. IAEA Safety Standards Series No. GSG-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1419_web.pdf.
8. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном мире [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-3/3-3/3-3-5.
9. Ольховик Ю.О. Щодо вибору в’яжучих матеріалів для цементування побутового залишку АЕС з реакторами ВВЕР / Ю.О. Ольховик, П.О. Корчагін // Ядерна енергетика та довкілля. – 2014. – №1. – С. 20–23.
10. Колобашкин В.М. Радиационные характеристики облученного ядерного топлива: Справочник / В.М. Колобашкин, П.М. Рубцов, П.А. Ружанский, В.Д. Сидоренко. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 384 с.