Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Аналіз потреби ТЕС України в енергетичному вугіллі з урахуванням вимог до якості палива

Перов М.О., Макаров В.М., Новицький І.Ю.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):40-49
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.040
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.9:338.26
Надійшла: 15.04.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Основу теплової енергетики України складають 14 великих ТЕС, що працюють на вугільному паливі. Котлоагрегати семи з них запроектовані на спалювання вугілля газової групи, а інші сім – антрацитового палива. Використання непроектного або низькосортного палива призводить до зниження ефективності функціонування енергоблоків, збільшення споживання палива у натуральному обчисленні, прискорення зношування топкового обладнання, а в більш тяжких випадках – до аварій. Також використання вугілля неналежної якості збільшує навантаження на довкілля за рахунок шкідливих викидів. Зважаючи на це, задача задоволення потреби теплової енергетики країни у вугіллі заданої якості наразі є надзвичайно актуальною.
В роботі проаналізовано поточний стан теплової електроенергетики України, узагальнені техніко-економічні характеристики вітчизняних енергоблоків у порівнянні із закордонними. Аналіз виявив, що такі параметри, як ККД, питомі витрати умовного палива та ін. відстають не тільки від європейських, а навіть від вітчизняних, досягнутих у 1975–1980 роках. Виявлено слабкі сторони ціноутворення на ринку вітчизняного вугілля, які роблять його низькоконкурентним у порівнянні з імпортним, та потребують їх усунення з метою покращання ситуації, що склалася.
На основі проведених досліджень розраховано прогнозні обсяги готової вугільної продукції та потреби для забезпечення ТЕС, з урахуванням обсягів виробництва електроенергії, за трьома сценаріями можливого розвитку вугільної промисловості – оптимістичним, базовим, песимістичним. Розрахунки показали, що при оптимістичному сценарію розвитку потреба у вугільній продукції для ТЕС задовольняється в тому числі за рахунок шахт, що знаходяться в межах проведення АТО. У базовому сценарії спостерігається нестача вугільної продукції в межах 19–20 млн т. При песимістичному сценарії потреба перевищує випуск продукції на 19,9 млн т та 15,8 млн т у 2020 р. та 2030 р. відповідно.
Ключовi слова: вугільна продукція, марка вугілля, теплова енергетика, паливозабезпечення, якість палива.
Лiтература:
1. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Електронний ресурс]. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071. – Режим доступу: http://www.energoatom.kiev.ua/ru/about/.
2. Перов М.О., Макаров В.М. Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип. 2(41). – С. 23–31. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.023
3. Manfred K., Kenneth L. Electric Power Research Institute, Cool Technology. – Vol. 1. – 2009.
4. Хардгроу Д., Майерс Р.А., Котлер В.Р. Получение экологически чистого топлива из низкосортного угля по методу Гравимелт // Электрические станции. – 1994. – №6.