Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Реальний потенціал маневреної потужності ТЕЦ України з впровадженими електротепловими регуляторами

Дерій В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Левчук А.П., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):19-27
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.019
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.311., 661.51
Надійшла: 06.09.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Однією із гострих проблем ОЕС України є дефіцит маневрових потужностей. Він особливо відчутний в години «нічного провалу» графіка електричних навантажень і призводить до вимушеної зупинки вугільних енергоблоків ТЕС 200-300 МВт, які використовуються для регулювання. Такий режим роботи вугільних енергоблоків обумовлює зменшення їх ресурсу, перевитрати палива, збільшення витрат на експлуатацію, поточний та капітальні ремонти. Загальні втрати при цьому за різними оцінками сягають 2,2 млрд грн на рік.
Запропоновано підхід по збільшенню маневреної потужності в ОЕС України шляхом використанням на ТЕЦ електротеплових регуляторів (ЕТР). В результаті проведених досліджень визначені крупні ТЕЦ України, які найбільш доцільно залучати для надання системних послуг. В якості ЕТР пропонується використовувати електрокотли та теплові насоси. Проаналізовано три варіанти впровадження ЕТР на ТЕЦ. Для кожного варіанту визначено потенціал маневреної потужності та показники ефективності з урахуванням фактичних теплових навантажень. Наведено можливі варіанти включення ЕТР в технологічні схеми ТЕЦ.
Показано, що реальний технічний потенціал маневреної потужності ТЕЦ України, які працюють круглий рік становить 763,7 МВт.
Ключовi слова: ОЕС України, ТЕЦ, електротеплові регулятори, електричні котли, теплові насоси, маневрова потужність, баланс, теплота, електроенергія.
Лiтература:
1. Кулик М.М. Співставний аналіз технікоекономічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4(39). – С. 5–10.
2. Дубовський С.В., Левчук А.П., Каденський М.Я. Підвищення маневрених можливостей енергетичної системи шляхом впровадження теплових насосів-регуляторів у складі ТЕЦ // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 4(35). – С. 16–23.
3. Kulyk M.M. Operational conditions of combined heat-and-power plants with heat pumps and the attainable utilization capacities of heat pumps at such plants in the Integrated Power System of Ukraine / M.M. Kulyk, V.D. Bilodid // The Problems of General Energy. – 2014. – Issue 1 (36). – P. 33–38.
4. Білодід В.Д. Оцінка можливості підвищення енергетичної ефективності ТЕЦ шляхом використання теплонасосних установок // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип. 2(41). – С. 48–56. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.048
5. Трутаев В.И., Сыропущинский В.М. Применение электрокотлов на ТЭЦ как эффективный способ получения маневренной электрической мощности в энергосистеме Беларуси с вводом АЭС // Энергетическая стратегия. – 2010. – №4 (16). – С. 19–24.
6. Журнали Энергобизнес за 2012–2015 роки.
7. Муніципальний енергетичний план //концепція/Реформа міського теплозабезпечення. – USID. – 2011 р.
8. Державний комітет України по житловокомунальному господарству. Норми та вказівки по нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ 204 Україна 244-94. – Київ, 2001.
9. Техніко-економічне обґрунтування підвищення ефективності системи теплопостачання м. Харкова та дослідження можливості організаційної реструктуризації // Агентство США з торгівлі та розвитку (USTDA), Компанія Parsons E&C, компанія Tysak Engineering (США), Агентство з раціонального використання енергії та екології (Україна). – 2004 р.
10. Гиршфельд В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Гиршфельд, Г.Н. Морозов – М.: Энергия, 1973. – 240 с.
11. РД 34.30.716. Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата Т-100-130-3 ТМЗ.– Москва: Спец. центр научн-техн. инф., 1971.
12. РД 34.30.734-86. Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата Т-42/50–90-3 ПО ЛМЗ: ТХ 34-70-020–86. – М.: Союзтехэнерго, 1986.
13. Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книжка энергетика. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 440 с.
14. Бененсон Е.И., Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины / Под ред. Д.П. Бузина. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 271 с.
15. Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата ПТ-60-90/13 (ВПТ-50-2) ЛМЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200044598
16. ГКД 34.09.108.2003: Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення. – К.: М-во палива та енергетики України, 2003. – 12 с.
17. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. – Київ, 2002.
18. Проектирование тепловой электрической станции для обеспечения города с населением 190 тысяч жителей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fan-5.ru/better/article-169600.php.