Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни

Куц Г.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Станиціна В.В., канд. техн. наук, Коберник В.С.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):12-18
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.012
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 620.9
Надійшла: 09.09.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Приведено результати розрахунків середньої вартості теплової енергії за життєвий цикл котельних, що працюють на різних видах органічного палива, утилізаційних установок, теплонасосної станції та сонячної установки.
Визначено, що в умовах ринкової конкуренції найбільш доцільне впровадження котлів, що використовують кам’яне вугілля та вторинні енергоресурси (відхідні гази). Для того щоб теплонасосні станції могли конкурувати з котельними необхідно або зменшити вартість електроенергії для ТНС, або збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, або зменшити вартість обладнання ТНС. Цього в свою чергу можна досягти при використанні теплових насосів та іншого обладнання вітчизняного виробництва.
Ключовi слова: теплопостачання, теплоенергія, оцінка вартості, котельня, тепловий насос, геліоустановка, LCOE.
Лiтература:
1. Proiefed Costs of Generating Electricity. International Energy Agency (IEA). – 2010. – 218 p.
2. Дубовской С.В. Усовершенствованный метод оценки технологий комбинированного производства электрической энергии и теплоты по средней стоимости жизненного цикла / С.В. Дубовской, А.С. Твердохлиб // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 1 (36). – С. 46–54.
3. Каталог опалювальних котлів Дорогобужського котельного заводу за 2012 рік.
4. Каталог опалювальних котлів Монастирищенського котельно-будівельного заводу за 2012 рік.
5. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми, шляхи модернізації. – Том 2. – ТОВ Поліграф-Сервіс, – 2007. – С. 471–504.
6. Степаненко В. Основные события в мире тепловых насосов Украины в 2015 году [Електронний ресурс] / В.Степаненко // Тепловые насосы. – 2015. – №1 (22). – Режим доступу: http://www.tn.esco.co.ua/pages/articles_22_tn_Stepanenko.html.
7. Дослідження територіальної структури та доцільних обсягів будівництва теплонасосних станцій на низькотемпературних підземних та термальних водах України // Звіт про НДР (заключн.) : «Термаль». / Інститут загальної енергетики НАН України; кер. В.Д. Білодід. – К., 2012. – 187 с. – ДР № 0110U002010. – ДО № 0213U003249.
8. Солнечный коллектор Сокол-Эффект-А [Електронний ресурс] // Сайт компанії Оптон Импэкс. – Режим доступу: http://optonimpex.com/p57545252-solnechnyjkollektor-sokol.html.
9. Бутузов В.А. Перспективы развития российского солнечного теплоснабжения [Електронний ресурс] / В.А. Бутузов // Сайт Института энергетической стратегии. – Режим доступу: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/7-8.06.11/Butuzov.pdf.