Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах

1Саух С.Є., д-р техн. наук, проф., 2Борисенко А.В., д-р техн. наук, ст. наук. співр.
1Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова Нан України, вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, 03164, Україна
2ТОВ "Укренергоконсалтинг", вул. Спаська,5, м. Київ, 04071, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):5-11
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.005
Рубрика: Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків
УДК: 621.311.001.57
Надійшла: 15.09.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Запропоновано математичний опис мережі ліній електропередачі, який адекватно відображає фізичні властивості мережі в моделі рівноважного стану ринку електроенергії. Заснований на теорії енергетичних кіл, такий опис електричної мережі встановлює зв’язок між потоками електроенергії в лініях електропередачі і потенціалами у вузлах мережі в строгій відповідності із законами Кірхгофа і принципом найменшої дії Гамільтона. Крім того, в описі використовуються фізичні параметри ліній електропередачі, що забезпечує можливість його застосування для вирішення практичних задачах моделювання рівноважних станів ринку електроенергії.
Ключовi слова: лінія електропередачі, електрична мережа, ринок, конкуренція, рівновага, модель.
Лiтература:
1. Wei J.-Y., Smeers Y. Spatial Oligopolistic Electricity Models with Cournot Generators and Regulated Transmission Prices // Operations Research. – 1999. – Vol. 47 (N 1). – P. 102–112. https://doi.org/10.1287/opre.47.1.102
2. Hobbs B.F. Linear Complementarity Models of Nash-Cournot Competition in Bilateral and POOL-CO Power Markets // IEEE Transactions on Power Systems. – 2001. – Vol. 16 (N 2). – P. 194–202. https://doi.org/10.1109/59.918286
3. Day C.J., Hobbs B.F., Pang, J.-S. Oligopolistic Competition in Power Networks: A Conjectured Supply Function Approach // IEEE Transactions on Power Systems. – 2002. – Vol. 17 (N 3). – P. 597–607. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2002.800900
4. Murphy F., Smeers Y. Generation capacity expansion in imperfectly competitive restructured electricity markets // Operations Research. – 2005. – Vol. 53 (N 4). – P. 646–661. https://doi.org/10.1287/opre.1050.0211
5. Борисенко А.В., Саух С.Е. Моделирование равновесного состояния электроэнергетических систем в рыночных условиях // Моделирование–2008. Сборник трудов конференции. – Киев: Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова, 2008. – C. 172–177.
6. Hobbs B.F., Drayton G., Fisher E.B., Lise W. Improved Transmission Representations in Oligopolistic Market Models: Quadratic Losses, Phase Shifters, and DC Lines // IEEE Transactions on Power Systems. – 2008. – Vol. 23 (N 3). – P. 1018–1029. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2008.926451
7. Schweppe F.C., Caramanis M.C., Tabors R.E., Bohn R. E. Spot Pricing of Electricity // Kluwer Academic Publishers. Boston, MA. – 1988. – 355 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1683-1
8. Саух С.Е. Математическое моделирование энергетических цепей // Электронное моделирование. – 2011. – № 3. – С. 3–12.
9. Саух С.Е. Методы компьютерного моделирования конкурентного равновесия на рынках электроэнергии // Электронное моделирование. – 2013. – № 5. – С. 11–26.
10. Саух С.Е. Метод смещения малых элементов в обобщенных якобинах Кларка для обеспечения численной устойчивости квазиньютоновских методов решения вариационных неравенств // Электронное моделирование. – 2015. – № 4. – С. 3–18.