Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф., Антонець І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 2(45):57-60
https://doi.org/10.15407/pge2016.02.057
Рубрика: Короткі повідомлення
УДК: 532.529
Надійшла: 15.09.2016
Затверджено до друку: 10.06.2016
Анотація: На основі аналізу фізичної картини явищ переносу у трифазовому потоці складено повний перелік величин, які описують поведінку полідисперсної трифазової суміші у порожнистому скрубері. При цьому деякі з цих величин постійні або змінюються у дуже вузькому діапазоні; крім того, ми не можемо міняти довільно характеристики димових газів та золи; висота скрубера, початкові швидкості і питома витрата рідини впливають на ефективність очистки монотонно. Тому, виключивши ці величини, ми прийшли до висновку, що оптимальні умови роботи скрубера слід шукати у просторі параметрів розподілу крапель за розмірами. Встановлено, що у широкому діапазоні визначальних параметрів оптимальні умови відповідають області, де мода розподілу мінімальна. Для одного з числових експериментів оптимізація дозволяє зменшити викиди частинок в атмосферу у 1,52 рази.
Ключовi слова: скрубер, краплі, тверді частинки, оптимальні умови.
Лiтература:
1. Шрайбер О.А. Моделювання процесу мокрої очистки димових газів від леткої золи / О. А. Шрайбер, І. В. Федінчик // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 86–92.
2. Федінчик І.В. Вплив режимних параметрів на ефективність мокрої очистки димових газів від частинок золи / І.В. Федінчик // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 1 (32). – С. 50–54.
3. Шрайбер О.А. Оптимізація режиму охолодження циркуляційної води у бризкальних градирнях / О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, К.О. Шрайбер // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 16. – С. 81–86.