Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів

Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 2(45):52-56
https://doi.org/10.15407/pge2016.02.052
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 19.05.2016
Затверджено до друку: 10.06.2016
Анотація: Застосування градирень – апаратів для охолодження води атмосферним повітрям у системах оборотного водопостачання – забезпечує дуже істотну економію природної води у порівнянні з прямоточними системами і запобігає тепловому забрудненню водойм. У плівкових градирнях, які широко розповсюджено в енергетиці та промисловості, одним із основних її елементів є теплообмінна поверхня – зрошувач, по якому стікає плівка води, що охолоджується. Від здатності зрошувача ефективно віддавати тепло від води до повітря багато в чому залежить охолоджувальна спроможність градирні.
Мета цієї роботи – запропонувати нову плівкову градирню, у якій в якості зрошувачів використовується знайдена в результаті комплексу експериментальних досліджень високоефективна теплообмінна поверхня зі сферичними лунками. Важливою особливістю запропонованої градирні у порівнянні з типовими плівковими є те, що зрошувачі розташовуються у просторі градирні під певним кутом нахилу до горизонту, а не вертикально.
Розроблено конструктивну схему плівкової градирні. Розглянуто варіанти компоновки зрошувачів у блоках та секціях градирні.
Ключовi слова: конструктивна схема плівкової градирні, блок зрошувачів, ступінь охолодження.
Лiтература:
1. Шрайбер А. А. Обобщение опытных данных по теплообмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом / А. А. Шрайбер, В.В. Дубровский, А.М. Подвысоцкий // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 21–27.
2. Дубровський В.В. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень / В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, М.С. Гришук, А. П. Неділько // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 3 (38). – С. 50–56.
3. Пономаренко В.С. Градирни промышленных и энергетических предприятий / В.С. Пономаренко, Ю.И. Арефьев. – М.: Энергоатомиздат, 1998. – 376 с.