Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків ТЕС на техніко-економічні характеристики

Черноусенко О.Ю., д-р техн. наук, проф., Бутовський Л.С., канд. техн. наук, доц., Грановська О.О., канд. техн. наук, доц., Пешко В.А., Мороз О.С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 2(45):43-51
https://doi.org/10.15407/pge2016.02.043
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.165.62-192
Надійшла: 05.04.2016
Затверджено до друку: 10.06.2016
Анотація: Представлено результати аналізу зміни техніко   економічних характеристик енергоблоків ТЕС потужністю 150, 200/210, 300 МВт ТОВ «ДТЕК Енерго» при роботі у маневрених режимах (пуск   зупинка). Розглянуто зміну витрат електричної енергії на власні потреби та питому витрату умовного палива. Показано, що робота в маневрених режимах призводить до підвищення витрати електроенергії на власні потреби, а також питому витрату умовного палива.
Ключовi слова: енергоблок, маневрений режим, витрата електроенергії, власні потреби, умовне паливо.
Лiтература:
1. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции / В.Я. Рыжкин. – М.: Энергия, 1987. – 400 с.
2. Воробьев И.Е., Тодорович Е.Г. Реабилитация ТЭС и ТЭЦ: пути, эффективность / И.Е. Воробьев, Е.Г. Тодорович // Энергетика и электрификация. – 2000. – Вып. 1. – 256 с.
3. Корчевой Ю.П. Стан та перспективи розвитку твердопаливної енергетики України / Під загальною ред. П.Омеляновського, Й. Мисака // Теплова енергетика – нові виклики часу. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – С. 29–35.
4. Вольчин І.А. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / І.А. Вольчин, Н.І. Дунаєвська, Л.С. Гапонич. – ГНОЗІС, 2013. – 308 с.
5. Черноусенко О.Ю. Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС / О.Ю. Черноусенко // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4 (39). – С. 20–27.
6. Енергетична стратегія України на період до 2035 року. – Київ, 2014. – 23 с. (проект).
7. Складання енергетичних характеристик устаткування, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки. СОУ – Н МПЕ 40.1.09.151: 2005. – К.: ГРІФРЕ, 2005. – 192 с.
8. Розрахункові питомі витрати палива на відпущену теплову та електричну енергію на прогнозований період. Методичні вказівки. СОУ – Н МПЕ 40.1.09.111: 2005. – К.: ГРІФРЕ, 2005. – 38 с.