Зміст журналівВплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок

Яценко В.П., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Редькін В.Б., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):48-53
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.048
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.7
Надійшла: 25.12.2015
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

Виконано розрахунки термодинамічних показників термохімічної регенерації (ТХР) теплоти відпрацьованих газів промислової печі і двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), в яких спалюється природний газ. ТХР базується на конверсії суміші природного газу із продуктами його згоряння.
Встановлено, що при проведенні ТХР теплоти промислової печі з розподілом потоку відпрацьованих газів між реактором і нагрівачем повітря негативний вплив нерівноважності конверсії можна нівелювати зменшенням частки потоку, що направляється в реактор.
Показано, що збільшення частки потоку реагуючої суміші, яка направляється у високотемпературний реактор ДВЗ, і відповідне зменшення потоку в низькотемпературний призводять до збільшення як економії первинного палива, так і ефективності його використання.
Для зменшення впливу нерівноважності конверсії на показники регенерації теплоти ДВЗ слід забезпечувати умови, при яких нерівноважність конверсії паливної суміші в низькотемпературному реакторі буде мінімальною.

Ключовi слова: термохімічна регенерація, промислова піч, двигун внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, термодинамічний розрахунок.

Лiтература:

  1. Губинский В.И. Теория пламенных печей / В. И. Губинский, Чжун-У Лу. – М.: Машиностроение, 1995. – 256 с.
  2. Гойхман В.Ю. Печная теплотехника в производстве стекла / В. Ю. Гойхман, В. Н. Руслов, В. А. Костыря. – Х.: Факт, 1997. – 288 с.
  3. Мысник М.И. Анализ теплофизических свойств альтернативных топлив для двигателей внутреннего сгорания / М.И. Мысник, А.Е. Свистула // Ползуновский вестник. – 2009. – №1-2. – С. 37–43.
  4. Левтеров А. М. Сравнительная экспериментальная оценка энергоэкологических показателей конвертированного газового двигателя на базе дизеля / А. М. Левтеров, В. Н. Бганцев, П. Ю Нечволод // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 6 (137). – С. 20–27.
  5. Шрайбер О. А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації у двигуні внутрішнього згоряння / О. А. Шрайбер, В. П. Яценко // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 4 (35). – С. 47–51.
  6. Яценко В. П. Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації / В. П. Яценко, О. А. Шрайбер // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – № 1 (36). – С. 19–23.

Скачування:

Повний текст (PDF)