Зміст журналівТеплообмін між рідиною та повітрям на поверхнях з різною формою поглиблень

Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):41-47
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.041
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 10.02.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

Профілювання поверхні зрошувачів плівкових градирень у вигляді поглиблень призводить до суттєвого підвищення теплообміну між рідиною та оточуючим повітрям у порівнянні з гладкою поверхнею. Від форми поглиблень на поверхні течії залежить ступінь турбулізації потоку і інтенсифікація тепловіддачі. Пошук геометричних форм поглиблень на поверхні зрошувачів, які призводять до підвищення ефективності роботи градирні, є актуальною технічною задачею.
Мета цієї роботи – експериментально дослідити вплив форми поглиблень на поверхні зрошувача на тепловіддачу від стікаючої плівки води до оточуючого повітря і визначити найкращу профільовану поверхню зрошувача.
Досліди проводились з поглибленнями сферичної, циліндричної, ромбоподібної та квадратної форми на поверхнях зрошувачів. Дослідження виконано на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Отримано емпіричні залежності, що дозволяють обчислити коефіцієнти тепловіддачі на поверхнях зі сферичними, циліндричними, ромбоподібними та квадратними поглибленнями.
Встановлено, що найкращі з точки зору тепловіддачі є поверхні з поглибленнями у вигляді сферичних лунок і вони можуть бути рекомендовані для впровадження на плівкових градирнях.

Ключовi слова: плівкова градирня, форма поглиблень на поверхні зрошувача, тепловіддача, ступінь охолодження.

Лiтература:

  1. Дубровский В.В. Экспериментальное исследование теплообмена пленки жидкости, стекающей по профилированной поверхности, с воздухом / В. В. Дубровский, А.М. Подвысоцкий, А.А. Шрайбер // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 19. – С. 39–45.
  2. Шрайбер А.А. Обобщение опытных данных по теплообмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом / А.А. Шрайбер, В.В. Дубровский, А.М. Подвысоцкий // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 21–27.
  3. Дубровський В.В. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень / В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, М.С. Гришук, А.П. Неділько // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 3 (38). – С. 50–56.
  4. Халатов А. А. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил, Т. 5: Тепломассообмен и теплогидравлическая эффективность вихревых и закрученных потоков / А.А. Халатов, И.И. Борисов, С.В. Шевцов. – Киев: Институт технической теплофизики НАН Украины, 2005. – 500 с.
  5. Леонтьев А.И. Теплофизика и теплотехника перспективных интенсификаторов теплообмена (обзор) / А.И. Леонтьев, В.В. Олимпиев // Энергетика, РАН (Известия АН). – 2011. – № 1.

Скачування:

Повний текст (PDF)