Зміст журналівТехніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі

Шульженко С.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):34-40
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.034
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 622.232
Надійшла: 15.03.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

В статті наведено аналіз впливу використання АЕС в маневреному режимі на техніко-економічні показники виробництва нею електроенергії. Очікуване в Україні підвищення долі генеруючих потужностей, що використовують відновлювані джерела, зокрема, вітрових та фотоелектричних станцій, які генерують нестабільну електричну потужність, зумовлює підвищення вимог до покриття маневрової частини графіка електричних навантажень національної Об’єднаної енергосистеми, що вимагає наявності додаткових маневрених потужностей. Впровадження маневрених режимів експлуатації АЕС, які відповідно до проекту передбачалось використовувати в номінальному режимі, є усталеною практикою, наприклад, в Німеччині та Франції і може бути застосовано і в Україні. З використанням детерміновано-стохастичного методу здійснена оцінка собівартості виробництва електроенергії в маневреному режимі для АЕС, які наразі використовуються в Україні, так і для перспективних АЕС середньої потужності.

Ключовi слова: атомна електростанція, математична модель, стохастична змінна, національна енергосистема.

Лiтература:

  1. Technical and Economic Aspectsof Load Following with Nuclear Power Plants — Nuclear Energy Agency, OECD, 2011.- 53 c. – (Препринт / Nuclear Energy Agency, OECD, 2011).
  2. Stromproduktionin Deutschland [Електронний ресурс] / Fraunhofer Energy Charts - Режим доступу: https://energycharts.de/power_de.htm.
  3. Load Following EDF Experience Feedback [Електронний ресурс] / IAEA Technical Meeting – Load Following Sept 4-6, 2013, Paris. – Режим доступу: https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-09-04-09-06-TM-NPE/8.feutry_france.pdf.
  4. Additional Costs for Load-following Nuclear Power Plants. Experiences from Swedish, Finnish, German and French nuclear power plants – Elforsk rapport 12:71, December 2012. – 66 c. – (Препринт / SvenskaElforetagensForsknings – OchUtveklings – Elforsk – AB, December 2012).
  5. Economicas pectson Flexible Production and the Nordic Market. Flexible Operation Approaches for Nuclear Power Plants [Електронний ресурс] / IAEA Technical Meeting – Load Following Sept 4-6, 2013, Paris. – Режим доступу: https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2013/2013-09-04-09-06-TMNPE/18.henriksson_sweden.pdf.
  6. Впровадження режиму добового регулювання потужності на енергоблоках АЕС України [Електронний ресурс]. Державна інспекція атомного регулювання України. – Режим доступу: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/320023.
  7. Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – № 18. – С. 16–20.
  8. Wstinghouse Electric Company [Електронний ресурс]. The Westinghouse SmallModular Reactor. – Режим доступу: http://www.westinghousenuclear.com/New-Plants/Small-Modular-Reactor.
  9. NuScale Power – SMR Nuclear Tecnology[Електронний ресурс] / NuScale Technology Overview. – Режим доступу: http://www.nuscalepower.com/ourtechnology/technology-overview.
  10. Projected Costsof Generating Electricity 2005 Update. [Електронний ресурс]. OECD/IEA, 2005. – 233 p. – Режим доступу: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2005/5968-projectedcosts.pdf.

Скачування:

Повний текст (PDF)