Зміст журналівПрогнозна структура теплозабезпечення України на період до 2040 року

Білодід В.Д., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):24-33
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.024
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 620.97
Надійшла: 10.03.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

На основі аналізу стану теплозабезпечення та гіпотетичного варіанта прогнозу економічного розвитку України обґрунтовуються положення щодо доцільної стратегії розвитку систем теплозабезпечення України на період до 2040 року. Пропонується раціональна структура теплогенеруючих потужностей країни за двома сценаріями: без окупованих територій (АР Крим та частин Донецької і Луганської областей) та для всієї України в цілому. Розвиток цієї галузі пропонується здійснювати переважно на основі широкого використання теплонасосних технологій та альтернативних видів палива із скороченням споживання природного газу, що призведе до зменшення вироблення теплової енергії котельними. За сценарієм 1 (з поверненням окупованих територій до складу України) прогнозується, що обсяги генерування теплової енергії у 2040 р. досягатимуть рівня 439,1 млн Гкал. За сценарієм 2 (з неповерненням окупованих територій до складу України) прогнозовані обсяги у 2040 р. менші на 80 млн Гкал.

Ключовi слова: стратегія розвитку, теплозабезпечення, структура потужностей, тепловий насос, котельні, прогнозування.

Лiтература:

 1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року (Розпорядженням Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 р. № 1071-р).
 2. Створення методичних підходів та математичних моделей дослідження пріоритетних напрямів використання енергоефективних технологій в галузях енергокомплексу України: Звіт про НДР (заключн.) : «НАПРЯМ-2». – Т.2. Системи теплозабезпечення України. Інститут загальної енергетики НАН України ; кер. Кулик М.М. – К., 2011. – 137 с. – Викон.: Білодід В.Д., Куц Г.О., Сизоненко В.П., Маляренко О.Є., Симборський А.І., Тарасенко П.В., Євтухова Т.О., Станиціна В.В. – Бібліогр. С. 112-121. – ДР№0107U002336. ДО№0212U000256.
 3. Результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії за 2010 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – 79 с.
 4. Результати використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії за 2011 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2011. – 79 с.
 5. Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2012 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 78 с.
 6. Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2013 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 71 с.
 7. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж України за 2010 рік. – К.: Державний комітет статистики України, 2011. – 20 с.
 8. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж України за 2011 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 20 с.
 9. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2012 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 21 с.
 10. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2013 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 22 с.
 11. Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2014 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 63 с.
 12. Статистичний бюлетень про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2014 рік. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 17 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)