Зміст журналівДослідження кінетичних характеристик зразків твердої біомаси

Щудло Т.С., Дунаєвська Н.І., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):18-23
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.018
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.22
Надійшла: 13.01.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

Стаття присвячена питанню поліпшення екологічності роботи ТЕС України шляхом впровадження на них технології спільного факельного спалювання вугілля з твердою біомасою. За допомогою методу термогравіметрії, досліджено зразки деревини та соломи пшениці, кукурудзи, ріпаку і сої. Визначено окремі стадії термічного перетворення зразків твердої біомаси та отримані кінетичні константи для стадій зневоднення та виходу летких. Отримані дані та їх порівняння з дослідженнями інших авторів вказують на можливі суттєві відмінності у характеристиках твердої біомаси як окремих видів, так і різних зразків одного виду.

Ключовi слова: тверда біомаса, спільне спалювання, тга, кінетика горіння.

Лiтература:

 1. Renewables Information IEA 2014 [Electronic resource]: IEA statistics. Mode of access: WWW.URL: http://www.cne.es/cgiin/BRSCGI.exe?CMD=VEROBJ&MLKOB=820858630202.
 2. Гелетуха Георгий, Железная Татьяна. Состояние и перспективы развития биоэнергетических технологий в Украине // Экология предприятия. – 2014. – №4.– C.32-41.
 3. Database of Biomass Cofiring initiatives [Electronic resource]: IEA Bioenergy Task 32. Mode of access: WWW.URL: http://www.ieabcc.nl
 4. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Олейник Е.Н. Перспективы производства тепловой энергии из биомассы в Украине // Пром. Теплотехника. – 2013. – Т.35, №5. – С.48-57.
 5. Засядько Я.И., Щудло Т.С, Бесценный И.В, Бондзик Д.Л., Дунаевская Н.И. Экспериментальное исследование процесса совместного факельного сжигания антрацита с древесной биомассой // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – №3. – С.10-17.
 6. Guo J. Kinetic Study on Pyrolytic Process of Oil-Palm Solid Waste Using Two- Step Consecutive Reaction Model / J. Guo, A. C. Lua // J. Biomass and Bioenergy. – 2001. – Vol. 20. – P. 223-233. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00080-5
 7. M.V. Gil, D. Casal, C. Pevida, J.J. Pis, F. Rubiera. Thermal behaviour and kinetics of coal/biomass blends during co-combustion // Bioresource Technology. – July 2010. –Volume 101, Issue 14. – P.5601–5608. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.008
 8. Sema Yurdakul Yorulmaz, Aysel T. Atimtay. Investigation of combustion kinetics of treated and untreated waste wood samples with thermogravimetric analysis // Fuel Processing Technology. – 90 (2009). – P. 939–946. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2009.02.010
 9. Мирошник М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14. 06 / НУХТ. – К., 2013. – 26 с.
 10. Yu Zhaosheng, Ma Xiaoqian, Liu Ao. Kinetic studies on catalytic combustion of rice and wheat straw under air- and oxygen-enriched atmospheres, by using thermogravimetric analysis // BIOMASS AND BIOENERGY. – 32 (2008). – P.1046–1055. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.02.001
 11. Maria Inez G. de Miranda, Clara I. D. Bica*, Sonia M. B. Nachtigall, N. Rehman, Simone M. L. Rosa. Thermal decomposition of soybean hull cellulose: a kinetic study [Electronic resource] // 12° Congresso Brasileiro de Polimeros (12°CBPol), September 22-26, 2013: Proceedings. – Mode of access: WWW.URL: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/81824/000901361.pdf?sequence=1.

Скачування:

Повний текст (PDF)