Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження кінетичних характеристик зразків твердої біомаси

Щудло Т.С., Дунаєвська Н.І., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):18-23
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.018
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.22
Надійшла: 13.01.2016
Затверджено до друку: 13.04.2016
Анотація: Стаття присвячена питанню поліпшення екологічності роботи ТЕС України шляхом впровадження на них технології спільного факельного спалювання вугілля з твердою біомасою. За допомогою методу термогравіметрії, досліджено зразки деревини та соломи пшениці, кукурудзи, ріпаку і сої. Визначено окремі стадії термічного перетворення зразків твердої біомаси та отримані кінетичні константи для стадій зневоднення та виходу летких. Отримані дані та їх порівняння з дослідженнями інших авторів вказують на можливі суттєві відмінності у характеристиках твердої біомаси як окремих видів, так і різних зразків одного виду.
Ключовi слова: тверда біомаса, спільне спалювання, тга, кінетика горіння.
Лiтература:
1. Renewables Information IEA 2014 [Electronic resource]: IEA statistics. Mode of access: WWW.URL: http://www.cne.es/cgiin/BRSCGI.exe?CMD=VEROBJ&MLKOB=820858630202.
2. Гелетуха Георгий, Железная Татьяна. Состояние и перспективы развития биоэнергетических технологий в Украине // Экология предприятия. – 2014. – №4.– C.32-41.
3. Database of Biomass Cofiring initiatives [Electronic resource]: IEA Bioenergy Task 32. Mode of access: WWW.URL: http://www.ieabcc.nl
4. Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Олейник Е.Н. Перспективы производства тепловой энергии из биомассы в Украине // Пром. Теплотехника. – 2013. – Т.35, №5. – С.48-57.
5. Засядько Я.И., Щудло Т.С, Бесценный И.В, Бондзик Д.Л., Дунаевская Н.И. Экспериментальное исследование процесса совместного факельного сжигания антрацита с древесной биомассой // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2009. – №3. – С.10-17.
6. Guo J. Kinetic Study on Pyrolytic Process of Oil-Palm Solid Waste Using Two- Step Consecutive Reaction Model / J. Guo, A. C. Lua // J. Biomass and Bioenergy. – 2001. – Vol. 20. – P. 223-233. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00080-5
7. M.V. Gil, D. Casal, C. Pevida, J.J. Pis, F. Rubiera. Thermal behaviour and kinetics of coal/biomass blends during co-combustion // Bioresource Technology. – July 2010. –Volume 101, Issue 14. – P.5601–5608. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.008
8. Sema Yurdakul Yorulmaz, Aysel T. Atimtay. Investigation of combustion kinetics of treated and untreated waste wood samples with thermogravimetric analysis // Fuel Processing Technology. – 90 (2009). – P. 939–946. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2009.02.010
9. Мирошник М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси як альтернативного палива: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14. 06 / НУХТ. – К., 2013. – 26 с.
10. Yu Zhaosheng, Ma Xiaoqian, Liu Ao. Kinetic studies on catalytic combustion of rice and wheat straw under air- and oxygen-enriched atmospheres, by using thermogravimetric analysis // BIOMASS AND BIOENERGY. – 32 (2008). – P.1046–1055. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2008.02.001
11. Maria Inez G. de Miranda, Clara I. D. Bica*, Sonia M. B. Nachtigall, N. Rehman, Simone M. L. Rosa. Thermal decomposition of soybean hull cellulose: a kinetic study [Electronic resource] // 12° Congresso Brasileiro de Polimeros (12°CBPol), September 22-26, 2013: Proceedings. – Mode of access: WWW.URL: https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/81824/000901361.pdf?sequence=1.