Зміст журналівМатематичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з сонячними електростанціями

Дрьомін І.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):10-17
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.010
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.316.726
Надійшла: 15.03.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

Нестабільний характер видачі потужності сонячних електростанцій (СЕС) в мережу зумовлює необхідність всебічного дослідження відповідних процесів регулювання та їх впливу на роботу енергосистеми, насамперед, з точки зору впливу процесів генерації потужності СЕС на частоту та відповідні процеси автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП).
Наведено математичну модель процесів генерації на СЕС, яка включена у модель АРЧП, що дозволяє досліджувати процеси регулювання як у системах АРЧП з традиційними регуляторами (генераторами), так і в системах АРЧП з швидкодіючими споживачами-регуляторами.
На прикладі ОЕС України представлені результати експериментів з наведеною у статті математичною моделлю СЕС. Встановлено, що для генераторів-регуляторів ключовим є обмеження на швидкість набору/скидання потужності, на відміну від споживачів-регуляторів, для яких ключовим є обмеження на рівень максимальної потужності.
Виявлено, що за умови максимальної потужності СЕС, що дорівнює максимальній потужності генератора-регулятора ГЕС (3 ГВт), швидкість набору/скидання потужності ГЕС забезпечує ефективне регулювання при допустимому відхиленні частоти 0,02 Гц. При інших рівних умовах ні пиловугільні, ні газомазутні ТЕС не в змозі утримувати відхилення частоти навіть в межах 0,2 Гц.

Ключовi слова: математичне моделювання, вітрові електростанції, регулювання частоти, споживачі-регулятори, генератори-регулятори, АРЧП, об'єднана енергосистема.

Лiтература:

  1. Дрёмин И.В. Математическое моделирование и анализ влияния момента инерции вращающихся частей ВЭС на процесс регулирования частоты // Проблемы общей энергетики. – 2014. – Вып. 1 (36). – С. 33–38.
  2. Хемминг Р.В. Численные методы / Р.В. Хемминг. – М.: Наука, 1972. – С. 78–88.
  3. Javier Marcos, Luis Marroyo, Eduardo Lorenzo, David Alvira, Eloisa Izco. Power output fluctuations in large scale PV plants: one year observations with one second resolution and a derived analytic model // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. – 2011. Volume 19, Issue 24. https://doi.org/10.1002/pip.1016
  4. Кулик М.М., Дрьомін І.В. Універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 5–15.

Скачування:

Повний текст (PDF)