Зміст журналівАгрегування моделей міжгалузевого балансу

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 1(44):5-9
https://doi.org/10.15407/pge2016.01.005
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 622.324
Надійшла: 06.04.2016
Опубліковано: 13.04.2016

Анотація:

Запропоновано метод агрегування таблиць статистичної звітності «витрати-випуск» (матриця проміжного споживання, вектори кінцевого споживання, випуску товарів та послуг, валового внутрішнього продукту (доданої вартості), загальних витрат) з метою зменшення їх розмірності до величин, необхідних при виконанні досліджень із середньо- та довгострокового прогнозування. Метод не накладає обмежень на предметну сутність таблиць і забезпечує їх перетворення без втрати точності. При формуванні агрегованих математичних моделей міжгалузевого балансу потрібно спочатку агрегувати матрицю проміжного споживання у вартісній формі, після чого здійснити її перетворення в безрозмірну матрицю прямих витрат шляхом відповідного нормування з подальшими відомими операціями.

Ключовi слова: матриця, вектор, проміжне споживання, кінцеве споживання, валовий внутрішній продукт, витрати, випуск.

Лiтература:

  1. Леонтьев В. и др. Исследование структуры американской экономики. – Москва: Государственное статистическое издательство, 1958. – С. 27–63.
  2. Картер А. Структурные изменения в экономике США. – Москва: Статистика, 1974. – С. 9–201.
  3. Кубонива М. и др. Математическая экономика на персональном компьютере. – Москва: Финансы и статистика, 1991. – С. 176–188.
  4. Статистичний щорічник України за 2013 рік. Державна служба статистики України. – С. 40–42.
  5. Статистичний збірник «Національні рахунки України за 2014 рік». Державна служба статистики України. Сайт: www.ukrstat.gov.ua. – С. 104–115.

Скачування:

Повний текст (PDF)