Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша

Молочко Ф.І., канд. техн. наук
Науково-дослідне і проектне республіканське унітарне підприємство РУП "БЕЛТЕІ", вул. Романівська Слобода, 5, м. Мінськ, 220048, Республіка Беларусь
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):58-60
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.058
Рубрика: Короткі повідомлення
УДК: 533.697.3
Надійшла: 18.09.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Запропоновано гіпотезу, яка пояснює сутність ефекту Ранка–Хільша.
На підставі взаємодії електронів з ядром атома з боку сил, протидіючих силам інерції, створюються сприятливі умови для переходу електрона на більш низьку орбіту з випромінюванням кванта енергії, а з протилежного – для переходу на більш високу орбіту з поглинанням кванта енергії. В результаті забезпечується спрямована передача енергії від центру до периферії вихрової труби. Аналогічний фізичний процес відбувається при нагріванні швидкохідних тіл у газовому середовищі, у вихрових теплогенераторах, у результаті тертя твердих тіл і в інших аналогічних процесах, що відбуваються в теплоенергетичних установках.
Ключовi слова: сили інерції, електрон, орбіта, ядро, зсув, квант.
Лiтература:
1. Алексеев Т.С. О природе эффекта Ранка // Инженерно-физический журнал. – 1964. – № 4. – С. 121–130.
2. Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. – М.: Машиностроение, 1969. – 183 с.