Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Про сутність вихрового ефекту Ранка–Хільша

Молочко Ф.І., канд. техн. наук
Науково-дослідне і проектне республіканське унітарне підприємство РУП "БЕЛТЕІ", вул. Романівська Слобода, 5, м. Мінськ, 220048, Республіка Беларусь
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):58-60
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.058
Рубрика: Короткі повідомлення
УДК: 533.697.3
Надійшла: 18.09.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Запропоновано гіпотезу, яка пояснює сутність ефекту Ранка–Хільша.
На підставі взаємодії електронів з ядром атома з боку сил, протидіючих силам інерції, створюються сприятливі умови для переходу електрона на більш низьку орбіту з випромінюванням кванта енергії, а з протилежного – для переходу на більш високу орбіту з поглинанням кванта енергії. В результаті забезпечується спрямована передача енергії від центру до периферії вихрової труби. Аналогічний фізичний процес відбувається при нагріванні швидкохідних тіл у газовому середовищі, у вихрових теплогенераторах, у результаті тертя твердих тіл і в інших аналогічних процесах, що відбуваються в теплоенергетичних установках.
Ключовi слова: сили інерції, електрон, орбіта, ядро, зсув, квант.
Лiтература:
1. Алексеев Т.С. О природе эффекта Ранка // Инженерно-физический журнал. – 1964. – № 4. – С. 121–130.
2. Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. – М.: Машиностроение, 1969. – 183 с.