Зміст журналівМетодичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти

Макаров В.М.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):44-51
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.044
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 622.232
Надійшла: 02.11.2015
Опубліковано: 03.12.2015

Анотація:

В Україні підняти вуглевидобування на новий рівень можна тільки одним шляхом – технічним переозброєнням галузі. Нове устаткування повинне стабільно працювати в складних горно-геологічних умовах шахт, а його ресурс, надійність і продуктивність – в 2–3 рази перевищувати аналогічні показники того, що існує. Інтенсифікація виробництва при концентрації гірничих робіт можлива тільки у разі комплексної механізації всіх технологічних процесів, максимальному скороченні ручної праці, обов’язковому забезпеченні безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу.
Мета статті – розробка методики порівняння варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувних дільниць шахт.
Для обґрунтованого порівняння альтернативних варіантів технічних рішень при проведенні модернізації вугільних підприємств сформовано критерії порівняння. В результаті порівняння чисельних значень інтегральних критеріїв якості приймається рішення про вибір найбільш перспективного варіанта оснащення лави високопродуктивною видобувною і транспортною технікою, яка максимально відповідає гірничо-геологічним умовам конкретної лави при максимальній ефективності і надійності її експлуатації.
Наведено приклад розрахунків чисельних значень кількісних критеріїв та порівняння конкуруючих варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувної дільниці шахти «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля».

Ключовi слова: шахта, модернізація, методика, критерій, видобувне обладнання, лава.

Лiтература:

  1. Косарев В.В. Комплексное техническое переоснащение шахт современным горношахтным оборудованием – радикальная мера в увеличении объемов добычи угля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.stroit.ru/articles/comptech/index.html.
  2. Топчиев А.В., Солод В.И. Расчет производительности выемочных комплексов и агрегатов. – М.: Недра, 1966.
  3. Пирский А.А. Эффективность подземной добычи угля. – К.: Вища школа, 1982. – 184 с.
  4. Справочник по обогащению углей / Под ред. И.С. Благова. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1984. – 612 с.
  5. Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Методика розрахунку показників якості: СОУ 10.1.00185755.001-2004. [Чинний від 2004-12-09]. – Мінпаливенерго України, 2004. – 39 с. – (Стандарти Мінпаливенерго України).

Скачування:

Повний текст (PDF)