Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Методичні підходи до вибору видобувного обладнання при проведенні модернізації шахти

Макаров В.М.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):44-51
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.044
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 622.232
Надійшла: 02.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: В Україні підняти вуглевидобування на новий рівень можна тільки одним шляхом – технічним переозброєнням галузі. Нове устаткування повинне стабільно працювати в складних горно-геологічних умовах шахт, а його ресурс, надійність і продуктивність – в 2–3 рази перевищувати аналогічні показники того, що існує. Інтенсифікація виробництва при концентрації гірничих робіт можлива тільки у разі комплексної механізації всіх технологічних процесів, максимальному скороченні ручної праці, обов’язковому забезпеченні безпечних умов роботи обслуговуючого персоналу.
Мета статті – розробка методики порівняння варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувних дільниць шахт.
Для обґрунтованого порівняння альтернативних варіантів технічних рішень при проведенні модернізації вугільних підприємств сформовано критерії порівняння. В результаті порівняння чисельних значень інтегральних критеріїв якості приймається рішення про вибір найбільш перспективного варіанта оснащення лави високопродуктивною видобувною і транспортною технікою, яка максимально відповідає гірничо-геологічним умовам конкретної лави при максимальній ефективності і надійності її експлуатації.
Наведено приклад розрахунків чисельних значень кількісних критеріїв та порівняння конкуруючих варіантів технічних рішень при проведенні модернізації видобувної дільниці шахти «Холодна Балка» ДП «Макіїввугілля».
Ключовi слова: шахта, модернізація, методика, критерій, видобувне обладнання, лава.
Лiтература:
1. Косарев В.В. Комплексное техническое переоснащение шахт современным горношахтным оборудованием – радикальная мера в увеличении объемов добычи угля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.stroit.ru/articles/comptech/index.html.
2. Топчиев А.В., Солод В.И. Расчет производительности выемочных комплексов и агрегатов. – М.: Недра, 1966.
3. Пирский А.А. Эффективность подземной добычи угля. – К.: Вища школа, 1982. – 184 с.
4. Справочник по обогащению углей / Под ред. И.С. Благова. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1984. – 612 с.
5. Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Методика розрахунку показників якості: СОУ 10.1.00185755.001-2004. [Чинний від 2004-12-09]. – Мінпаливенерго України, 2004. – 39 с. – (Стандарти Мінпаливенерго України).