Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Розвиток відновлюваної енергетики з використанням акумуляційних технологій

Шульженко С.В., канд. техн. наук, Радченко О.Л., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: англійська, українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):31-43
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.031
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.311.001.57
Надійшла: 20.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Запропонована математична модель визначення собівартості відпуску електричної енергії системами її акумулювання, що є актуальним відповідно до Цілі № 7 “Стале та надійне забезпечення фінансово-доступними, сучасними видами енергії”, реалізація якої передбачена Цілями сталого розвитку людства до 2030 року. Наведено розрахунки собівартості відпуску електричної енергії системами її акумулювання, які дозволяють зробити висновок, що в майбутньому із зниженням питомих капіталовкладень у встановлену потужність та підвищенням коефіцієнту її використання гібридні системи, до складу яких входять фотоелектричні батареї або вітроелектричні установки та система акумулювання енергії, стає конкурентоздатною за показником собівартості відпущеної електроенергії в порівнянні із традиційною вугільною тепловою електростанцією. Запропонований метод моделювання гібридних систем дозволяє враховувати особливості їх використання в межах енергосистеми в більш загальних моделях розвитку енергетики.
Ключовi слова: математична модель, відновлювані джерела енергії, акумулювання електроенергії, енергосистема.
Лiтература:
1. Goal 7 “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7.
2. Swisher J. Integrated Resource Planning / Swisher J, Jannuzzi G., Redlinger R. – UNEP & RISO National Laboratory, Denmark, June 1997. – 259 c.
3. Short W. A Manual for Economic Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies / Short W., Packey D., Holt T. – National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy Managed by Midwest Research Institute, March 1995. – 120 c. https://doi.org/10.2172/35391
4. Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – Вип.1(18). – С. 16–20.
5. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4 (39). – С. 5–10.
6. Development of a 270 Megawatt Compressed Air Energy Storage Project in Midwest Independent System Operator [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sandia.gov/ess/publications/120388.pdf.
7. Tesla Energy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teslamotors.com/presskit/teslaenergy.
8. LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 8.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lazard.com/media/1777/levelized_cost_of_energy_-_version_80.pdf.
9. LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 9.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lazard.com/media/2390/lazardslevelized-cost-of-energy-analysis-90.pdf.