Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Розвиток відновлюваної енергетики з використанням акумуляційних технологій

Шульженко С.В., канд. техн. наук, Радченко О.Л., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: англійська, українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):31-43
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.031
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
УДК: 621.311.001.57
Надійшла: 20.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Запропонована математична модель визначення собівартості відпуску електричної енергії системами її акумулювання, що є актуальним відповідно до Цілі № 7 “Стале та надійне забезпечення фінансово-доступними, сучасними видами енергії”, реалізація якої передбачена Цілями сталого розвитку людства до 2030 року. Наведено розрахунки собівартості відпуску електричної енергії системами її акумулювання, які дозволяють зробити висновок, що в майбутньому із зниженням питомих капіталовкладень у встановлену потужність та підвищенням коефіцієнту її використання гібридні системи, до складу яких входять фотоелектричні батареї або вітроелектричні установки та система акумулювання енергії, стає конкурентоздатною за показником собівартості відпущеної електроенергії в порівнянні із традиційною вугільною тепловою електростанцією. Запропонований метод моделювання гібридних систем дозволяє враховувати особливості їх використання в межах енергосистеми в більш загальних моделях розвитку енергетики.
Ключовi слова: математична модель, відновлювані джерела енергії, акумулювання електроенергії, енергосистема.
Лiтература:
1. Goal 7 “Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7.
2. Swisher J. Integrated Resource Planning / Swisher J, Jannuzzi G., Redlinger R. – UNEP & RISO National Laboratory, Denmark, June 1997. – 259 c.
3. Short W. A Manual for Economic Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies / Short W., Packey D., Holt T. – National Renewable Energy Laboratory, U.S. Department of Energy Managed by Midwest Research Institute, March 1995. – 120 c. https://doi.org/10.2172/35391
4. Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – Вип.1(18). – С. 16–20.
5. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4 (39). – С. 5–10.
6. Development of a 270 Megawatt Compressed Air Energy Storage Project in Midwest Independent System Operator [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sandia.gov/ess/publications/120388.pdf.
7. Tesla Energy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.teslamotors.com/presskit/teslaenergy.
8. LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 8.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lazard.com/media/1777/levelized_cost_of_energy_-_version_80.pdf.
9. LAZARD'S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS — VERSION 9.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lazard.com/media/2390/lazardslevelized-cost-of-energy-analysis-90.pdf.