Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Узагальнена математична модель та характеристики адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., Дрьомін І.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):14-23
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.014
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.661
Надійшла: 16.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Розроблена узагальнена модель процесів автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП) в об’єднаних енергосистемах, яка надає можливість досліджень систем АРЧП з використанням генераторів-регуляторів, споживачів-регуляторів та адаптивних систем АРЧП.
Моделі адаптивних систем АРЧП сформовані з використанням універсальних моделей АРЧП, розроблених раніше авторами, шляхом введення в регулюючі функції адаптивних складових, які синтезовані на основі рівнянь балансу потужності в енергосистемі. З використанням розроблених адаптивних моделей АРЧП проведено комплекс комп’ютерних розрахунків зі змінами в широких діапазонах основних показників генеруючих та регулюючих джерел енергосистеми (швидкодія, сталі часу, допустиме відхилення частоти).
Використання адаптивних моделей значно зменшує протяжність перехідних процесів в ОЕС при дії САРЧП. Зокрема, при відмиканні потужності 1000 МВт, допустимому відхиленні частоти Δ = 0,02 Гц, швидкодії регулятора = 40% Ррегном/сек та його сталій часу = 0,5 сек протяжність процесу регулювання в САРЧП з адаптацією становить 16,1 сек і скорочується у 2,2 раза у порівнянні із системою без адаптації та у 4,4 раза – у порівнянні із САРЧП, побудованій з використанням ГЕС.
В системах АРЧП з адаптацією помітно (більш, ніж на 30%) зменшується модуль максимального відхилення частоти в порівнянні із системою без адаптації при рівності інших умов.
Модуль максимального відхилення частоти при Δ = 0,2 Гц із зростанням швидкодії регулятора для обох систем зменшується. Однак для систем з адаптацією це явище проявляється більш радикально. Результатом цього є те, що для систем з адаптацією при швидкодії регулятора більшій, ніж 30% Ррегном/сек досягається нерівність mах < 0,2 Гц, тобто, навіть при дуже великих збуреннях забезпечується квазістаціонарний режим. Для систем без адаптації такий важливий результат не досягається навіть при швидкодії 80% Ррегном/сек.
Застосування адаптивних моделей систем АРЧП забезпечує багатократне підвищення їх швидкодії без жодних додаткових технологічних витрат, а лише за рахунок удосконалення законів регулювання. Ця особливість значно підвищує не тільки технологічну, а й економічну ефективність адаптивних САРЧП, оскільки для підвищення, наприклад, вдвічі швидкодії САРЧП, побудованої на енергоблоках пиловугільної ТЕС, потрібно вдвічі збільшити кількість таких енергоблоків.
Ключовi слова: енергосистема, частота, потужність, генератор, регулятор, споживач, швидкодія, автоматичне регулювання.
Лiтература:
1. UCTE Operation Handbook Policy 1: Load-Freguency Control and Performance (Final policy 2.2 E, 20.07.2004).
2. Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. СОУ НЕЕ ЯЕК 04156:2009. Наказ Міністерства палива та енергетики від 26.03.2009 р. № 158.
3. Кулик М.М., Дрьомін І.В. Основи організації автоматичної системи регулювання частоти і потужності на базі споживачіврегуляторів // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 21. – С. 5–10.
4. Кулик М.М., Дрьомін І.В. Універсальна модель регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 35. – С. 5–15.
5. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – № 39. – С. 5–10.
6. Кулик М.М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частоти і потужності // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – № 40. – C. 20–28. https://doi.org/10.15407/pge2015.01.020