Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям

Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Підвисоцький О.М., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):50-56
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.050
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 23.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря. Пошук поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Мета цієї роботи – удосконалити геометричні характеристики поверхонь зрошувачів, а саме експериментально вивчити вплив на тепловіддачу від води до повітря глибини сферичних лунок та щільності їх розташування на поверхні і запропонувати ефективні профільовані зрошувачі для плівкових градирень.
Експерименти проводились на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Знайдено профільовану поверхню, що враховує сукупність таких факторів, як розміри сферичних лунок, їх глибину та відстань одна від одної, при якій досягається найбільш ефективна тепловіддача, і яка може бути використана в ролі зрошувачів плівкових градирень.
Ключовi слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.
Лiтература:
1. Шрайбер А.А., Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М. Обобщение опытных данных по теплообмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 21–27.
2. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – Вип. 3 (30). – С. 26–29.
3. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 1 (36). – С. 55–60.
4. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Гришук М.С., Неділько А.П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 3 (38). – С. 50–56.