Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Вплив геометричних характеристик поверхні зі сферичними лунками на теплообмін води з повітрям

Дубровський В.В., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Підвисоцький О.М., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):50-56
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.050
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 23.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Одним із шляхів підвищення охолоджувальної спроможності плівкових градирень є використання як зрошувачів профільованих поверхонь зі сферичними лунками, які забезпечують високу ефективність тепловіддачі від води до повітря. Пошук поверхонь зрошувачів, які можуть підвищити ефективність роботи градирні, є актуальною науковою і технічною задачею.
Мета цієї роботи – удосконалити геометричні характеристики поверхонь зрошувачів, а саме експериментально вивчити вплив на тепловіддачу від води до повітря глибини сферичних лунок та щільності їх розташування на поверхні і запропонувати ефективні профільовані зрошувачі для плівкових градирень.
Експерименти проводились на різних режимах взаємодії фаз вода – повітря при поперечному обдуванні стікаючої плівки повітрям різної інтенсивності, а також в умовах нерухомого повітряного середовища.
Знайдено профільовану поверхню, що враховує сукупність таких факторів, як розміри сферичних лунок, їх глибину та відстань одна від одної, при якій досягається найбільш ефективна тепловіддача, і яка може бути використана в ролі зрошувачів плівкових градирень.
Ключовi слова: плівкова градирня, профільована поверхня зрошувачів, тепловіддача, ступінь охолодження.
Лiтература:
1. Шрайбер А.А., Дубровский В.В., Подвысоцкий А.М. Обобщение опытных данных по теплообмену пленки жидкости, стекающей по гладким и профилированным поверхностям, с воздухом // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 4. – С. 21–27.
2. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М. Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – Вип. 3 (30). – С. 26–29.
3. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 1 (36). – С. 55–60.
4. Дубровський В.В., Підвисоцький О.М., Гришук М.С., Неділько А.П. Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 3 (38). – С. 50–56.