Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Визначення оптимальних умов реалізації процесу термохімічної регенерації для використання теплоти відпрацьованих газів газотурбінної установки

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: англійська, українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):36-49
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.036
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 536.7
Надійшла: 22.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Проблему утилізації теплових вторинних енергоресурсів, що утворюються у газотурбінних установках, які працюють на природному газі, необхідно вважати дуже актуальною з точки зору енергозаощадження. Найбільш доцільний шлях її розв’язання пов’язаний із технологією термохімічної регенерації, що ґрунтується на конверсії палива з продуктами згоряння. Розроблено 4 схеми термохімічної регенерації для використання теплоти відпрацьованих газів, та проведено термодинамічні розрахунки їх ефективності. Встановлено, що найвищий ККД можна отримати при використанні схеми G4, де у реакторі-теплообміннику реалізується процес конверсії палива та нагрівання повітря, що іде на спалювання, і баласту (певна частина ПЗ), який забезпечує охолодження робочого тіла після камери згоряння до прийнятної температури. Виявлено та пояснено парадоксальну, на перший погляд, залежність ККД різних схем від початкового тиску. Знайдено оптимальні умови роботи схеми G4, при яких її ККД сягає 60%. Крім істотної економії палива, схема дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу.
Ключовi слова: термохімічна регенерація, конвертоване паливо, відпрацьовані гази, газотурбінна установка, оптимальна схема.
Лiтература:
1. Шрайбер О.А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Розрахунок конверсії палива / О.А. Шрайбер // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 2(33). – С. 39– 42.
2. Шрайбер О.А. Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Метод розрахунку газотурбінної установки // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – № 3(34). – С. 47 – 51.