Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Акумуляційна здатність теплових мереж

Білодід В.Д., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Дерій В.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):31-35
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.031
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.643.053
Надійшла: 08.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Теплоємнісна акумуляція принципово присутня в будь-яких системах теплопостачання. Спочатку джерело теплової енергії нагріває теплоносій (фактично відбувається процес акумуляції теплової енергії в теплоносії), потім теплоносій віддає акумульовану теплову енергію споживачам. Крім того, вона конче потрібна за необхідності термінового скидання теплової енергії нештатних теплогенераторів, наприклад, електротеплових споживачів-регуляторів, які можуть бути використані для регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України [1], що є актуальним у даний час.
Метою роботи є визначення внеску матеріалів конструкції теплових мереж на їх акумуляційну здатність.
Проведений аналіз дозволив визначити основні матеріали конструкції теплових мереж, які впливають на її сумарну акумуляційну здатність та оцінити величину внеску кожного із них для типового ряду магістральних трубопроводів. Встановлено, що основний внесок дають матеріали трубопроводів та їх ізоляція. Показано, що величина цього впливу не перевищує 9% і тому може бути врахована за допомогою поправкового коефіцієнта, значення якого визначено для всього типового ряду трубопроводів магістральних мереж.
Ключовi слова: теплові мережі, акумуляція, трубопровід, ізоляція, поправковий коефіцієнт.
Лiтература:
1. Кулик М.М. Техніко-економічні аспекти використання споживачів-регуляторів у системах автоматичного регулювання частотою і потужністю / М.М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип.1 (40). – С. 20–28. https://doi.org/10.15407/pge2015.01.020
2. Системні проблеми розвитку і функціонування енергетики / М.М. Кулик, С.В. Шульженко, С.В. Дубовський, І.Ч. Лещенко, О.Є. Маляренко // Комплексне моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку / За ред. А.Г. Загороднього, Ю.М. Єрмольєва. – Київ: Академперіодика, 2013. – С. 90–116.
3. Подобед В.С. Аккумулирование тепловой энергии в водяных тепловых сетях // Энергетическая стратегия. – Минск, 2011. – №5(23). – С. 22–26.
4. Дерій В.О. Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів у системах централізованого теплопостачання // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 2 (37). – С. 52–58.
5. Дерій В.О. Potential of thermal energy accumulation in district heating systems networks // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 4 (39). – С. 29–33.
6. Яковлев Б.В. Маневренность ТЭЦ при использовании аккумулирующей способности.
7. Прокладки тепловых сетей. – Режим доступу: profragmenty.narod.ru/tgsv/knigi/ts.doc.
8. Каналы непроходные или полупроходные. – Режим доступу http://www.rosteplo.ru/w/.
9. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. ДБН В.2.5-39:2008. ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ // Мінрегіонбуд України. – Київ, 2009.
10. Устройство и оборудование теплопроводов. – Режим доступу: http://www.baurum.ru/_library/?cat=heat-consumption&id=4014.