Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимальна структура вугільної продукції для ТЕС України з врахуванням імпорту

Макортецький М.М., Перов М.О., Новицький І.Ю.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):13-16
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.013
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 620.9:338.26
Надійшла: 25.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Ситуація, що склалася в ПЕК країни, а також вибір шляхів підвищення надійності та ефективності системи паливозабезпечення і паливовикористання зумовили необхідність розробки математичного апарату для вибору оптимальних шляхів і обсягів паливозабезпечення енергогенеруючих об'єктів залежно від цінового фактора конкретного виду вугільної продукції. Метою даного дослідження є проведення базових розрахунків оптимальної структури вугільної продукції власного виробництва для ТЕС з урахуванням можливих імпортних поставок за мінімальною вартістю, що дає практичну можливість підвищити надійність та ефективність забезпечення і використання на ТЕС вугільної продукції різної споживчої якості в умовах скорочення можливостей власного видобутку.
Для досягнення цієї мети сформульована змістовна та математична постановка задачі. Для вирішення задачі використано спеціальний інструмент електронних таблиць MS Excel "Поиск решения".
Розв'язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива енергогенеруючої галузі країни з допустимими параметрами якості при мінімальній вартості з урахуванням імпортованої вугільної продукції. Проведено апробацію розробленої математичної моделі оптимізації забезпечення ТЕС вугільною продукцією з основними теплофізичними властивостями за мінімальною ціною. Важливою особливістю цієї моделі є врахування можливих поставок на енергетичні підприємства України вугільної продукції імпортного походження. На основі запропонованої моделі отримано оптимальну структуру забезпечення паливом ТЕС антрацитової групи і ТЕС газової групи з урахуванням імпортованої вугільної продукції, що задовольняє обсяги умовного палива і його калорійність відповідно до проектних характеристик електростанцій. Отримані результати доводять збільшення потреби закупівельної вартості вугільної продукції антрацитової групи за умов залучення імпорту в середньому по галузі на 13,8% (1197,552 млрд грн в цінах 2014 р.), що, насамперед, пов'язане з його якісними властивостями і транспортними видатками.
Ключовi слова: вугільна продукція, марка вугілля, теплова електростанція, паливозабезпечення, математична модель, оптимізація.
Лiтература:
1. Державне підприємство Національна енергетична компанія «Укренерго». Мета та напрямки діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/pages/ua/targetandspheresofresponsibility.aspx.
2. Мнение эксперта: импортный уголь выгоднее, чем субсидии для углепрома [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/09/27/494273/.
3. Кулик М.М. Роль вугілля у формуванні паливно-енергетичних балансів та оптимізація розвитку вугільної промисловості України / М.М. Кулик // Проблеми загальної енергетики. – 2002. – Вип. 6. – С. 7–16.
4. Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції / О.В.Стогній, М.І. Каплін, В.М. Макаров, Т.Р. Білан // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – Вип. 1(36). – С. 24–32.