Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Перспективи розвитку газовидобувної промисловості України

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Стогній О.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):5-12
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.005
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 622.324:338.5
Надійшла: 03.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: На сьогодні газова галузь є однією з найважливіших складових паливно-енергетичного комплексу України, а нарощування власного видобутку природного газу залишається ключовим питанням енергетичної безпеки держави.
У статті виконано аналіз ресурсної бази газовидобувної промисловості України, оцінено поточний стан і визначено основні проблеми її розвитку та функціонування. Показано, що спад у видобуванні природного газу останніми роками зумовлений не виснаженням надр, а розбалансуванням геологорозвідувального процесу, однією з головних причин якого стало зменшення капіталовкладень у галузь.
Наведено результати розрахунків прогнозної собівартості видобутку газу в Україні (середньої за життєвий цикл умовного родовища), які виконано з використанням математичних та програмно-інформаційних засобів, розроблених в Інституті загальної енергетики НАН України.
Розроблено прогноз видобування природного газу в Україні на перспективу до 2040 року. Оцінено обсяг інвестицій у газовидобувну галузь, необхідних для досягнення прогнозних показників видобутку. Визначено основні технологічні, економічні та організаційні заходи для нарощування видобутку природного газу в Україні.
Ключовi слова: газовидобувна галузь, поточний стан, прогнозування, обсяг видобутку, собівартість видобутку.
Лiтература:
1. Витвицький Я.С. Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні / Я.С. Витвицький, І.М. Іванченко // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2012. – С. 21–29.
2. Газовидобування в Україні // Baker Tilly International. – 2012. – 11 с.
3. Вдовиченко А.І. Оптимальні шляхи збільшення видобутку газу в Україні / А.І. Вдовиченко // Сайт Нефтегазового Консалтингового Центра ООО «Ньюфолк». – Режим доступу: newfolk.com.ua/ru/statinashih-ekspertov/optimaln-shlyahi-zb-lshennya-vidobutku-gazu-v-ukra-n-a-vdovichenkosp-lka-burovik-v-ukra-ni.
4. Лещенко І.Ч. Оцінка вартісних показників технологічних об’єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування / І.Ч. Лещенко // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 24–32.
5. Загороднюк П. Природний газ в Україні. Традиційні джерела / П. Загороднюк // Сайт Ukrаїнська energетика. – Режим доступу: http://ua-energy.org/upload/files/Pavlo_Zagorodniuk_Presentation_Ua.pdf.
6. Special report Natural Gas and Ukraine’s Energy Future / IHS CERA, Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. – Режим доступу: http://s05.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/zaf/downloads/pdf/research-reports/Ukraine-Policy-Dialoguereport.pdf.