On the necessity of taking into account the advanced international requirements for emissions of hazardous substances in case of the modernization of TPP in Ukraine

Sokolovska I.S., PhD (Engin.), https://orcid.org/0000-0003-1959-9837
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha St., Kyiv, 03680, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2015, 1(40):47-55
https://doi.org/10.15407/pge2015.01.047
Section: Ecological aspects of energy and environmental protection
UDC: 621.311:006.07
Received: 15.11.2014
Published: 19.05.2015

Abstract:

Implementation of the requirements of Directive 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants to 2018 is a current problem in Ukraine. It can be solved in case of radical modernization of existing TPP equipment and installation of modern flue gas cleaning systems. Upgraded equipment must operate for a long time, so now it is necessary to provide for new, more stringent requirements to it. There are considered the ways for promoting the solution to reduce emissions of hazardous substances, such as mercury as one of the priority substances established by EU Directive 2000/106/EC, during the stationary fuel combustion in different countries at the legislative level. Due to the possible introduction of international requirements for mercury emissions in the near term, it is shown that the cost of equipment to reduce mercury emissions should be considered when combustion technology and fuel are selected for the modernization of the existing power units in Ukraine and the decision to build new ones.

Keywords: mercury emissions, mercury content, environmental impact, power plant, norms, Directives.

References:

 1. Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha Ukrayiny vid 27.06.2006 No. 309 «Pro zatverdzhennya normatyviv hranychnodopustymykh vykydiv zabrudnyuyuchykh rechovyn iz statsionarnykh dzherel» [Order of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine of June 27, 2006 No. 309 "About approval of maximum allowable limit values of pollutant emissions from stationary sources"]. (2006, June 27). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06 [in Ukrainian].
 2. ACAP. (2005). Otsenka postupleniya rtuti v okruzhayushchuyu sredu s territorii Rossyskoy Federatsii. Plan deystvy Soveta Arktiki po predotvrashcheniyu zagryazneniya Arktiki (ACAP/PDSA), Federalnaya sluzhba po ekologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru v sotrudnichestve s Datskim Agentstvom po okhrane okruzhayushchey sredy. DAOOS [Assessment of Mercury Releases from the Russian Federation. Arctic Council Action Plan to Eliminate Pollution of the Arctic (ACAP). Russian Federal Service for Environmental, Technological and Atomic Supervision & Danish Environmental Protection Agency. Danish EPA]. Copenhagen. www.zeromercury.org. Retrieved from http://www.zeromercury.org/library/Reports%20General/0502%20Dk%20report%20on%20Hg%20releases%20in%20Russia.pdf [in Russian].
 3. Issledovaniye istochnikov i vybrosov rtuti i analiz raskhodov na mery po obespecheniyu kontrolya i ikh effektivnosti “Issledovaniye v sootvetstvii s punktom 29 resheniya YuNEP”. Sektor po khimicheskim veshchestvam Otdela tekhnology, promyshlennosti i ekonomiki (OTPE) [Study on mercury sources and emissions and analysis of the cost and effectiveness of control measures “UNEP Paragraph 29 study”. Division of Technology, Industry and Economics (DTIE)]. (2010, November 11). Geneva, Switzerland. UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4. www.unep.org. Retrieved from http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/INC2/INC2_4_para29.pdf [in Russian].
 4. Mercury and Air Toxics Standards (MATS). (n.d.). www.epa.gov. Retrieved from http://www.epa.gov/airquality/powerplanttoxics/ [in English].
 5. UNEP. (2005). Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases, Issued by UNEP Chemicals, Geneva, Switzerland. www.chem.unep.ch. Retrieved from http://www.chem.unep.ch/mercury/Toolkit/UNEP-final-pilot-draft-toolkit-Dec05.pdf [in English].
 6. Yudovich, Ya.E., Ketris, M.P., & Merts, A.V. (1985). Elementy-primesi v iskopayemykh [Accompanying elements in fossil coals]. Leningrad: Nauka [in Russian].
 7. Yudovich, Ya.E., & Ketris, M.P. (2005). Toksichnye elementy-primesi v iskopayemykh uglyakh. [Toxic accompanying elements in fossil coals]. Ekaterinburg: Ural Branch of RAS [in Russian].
 8. Yudovich, Ya.E., & Ketris, M.P. (2010). Rtut v uglyakh – seryeznaya ekologicheskaya [Mercury in coal is a serious environmental problem]. Biosphere. Vol. 2, 1. (January 19, 2010). Retrieved from http://www.biosphere21century.ru/articles/183 [in Russian].
 9. Reduction of mercury emissions from coal fired power plants. (2011). www.unece.org. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2011/eb/wg5/WGSR48/Informal%20docs [in English].
 10. Brian H. Bowen, Marty W. Irwin. (2007). Basic Mercury Data & Coal Fired Power Plants. CCTR Basic Facts File No. 2. Indiana Center for Coal Technology Research. Retrieved from http://www.purdue.edu/dp/energy/CCTR/ [in English].
 11. Ozerova, N.A. (2002). Rtutonosnost gazovykh i gazoneftyanykh mestorozhdeny. Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnosti nedr [Mercury-bearing capacity of gas and gas-and-oil fields. New ideas in geology and petroleum geochemistry. Towards a general theory of oil and gas potential of subsurface resourses]. Proceedings of the Sixth International Conference. Proc. 2. Moscow: GEOS [in Russian].
 12. Ozerova, N.A., & Dobrianski, L.A. (2000). Opyt prognozirovania rtoutonosnosti gazovykh mestorojdeni (na primere gazokondensatnogo mestorojdenia Opochnia, DDV) [Experience in forecasting mercury-bearing capacity of gas fields (at the example of Oposhnya gas-condensate field, DDI)]. Geochemical exploration methods - current state and development trends. Kiev [in Russian].
 13. Ozerova, N.A., & Mashyanov, N.R. (1989). Novoye v rtutometrii. Geokhimicheskiye metody i nauchno-tekhnichesky progress v geologicheskom izuchenii nedr [New development in task-solving mercury measurements]. Geochemical methods and scientific and technical progress in the geological study of subsurface resources. Moscow: Nauka [in Russian].
 14. Vybrosy rtuti v neftegazovoy otrasli. Programma Organizatsii Obyedinennykh Natsy po okruzhayushchey srede. Mezhpravitelstvenny komitet dlya vedeniya peregovorov po podgotovke imeyushchego obyazatelnuyu yuridicheskuyu silu globalnogo dokumenta po rtuti. Tretya sessiya. Podgotovka imeyushchego obyazatelnuyu yuridicheskuyu silu globalnogo dokumenta po rtuti [Releases of mercury from the oil and gas industry. United Nations Environment Programme. Third session. Intergovernmental negotiating committee to prepare a global legally binding instrument on mercury]. (2011, 31 October – 4 November). Nairobi: UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/5. www.unep.org Retrieved from http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/INC3/3_5_oil%20and%20gas.pdf [in Russian].
 15. Sloss L. (2012). Legislation, standards and methods for mercury emissions control. CCC/195, ISBN 978-92-9029-515-0. IEA Clean Coal Centre. www.iea-coal.org.uk. Retrieved from http://www.iea-coal.org.uk/documents/82897/8418/Legislation,-standards-and-methods-for-mercury-emission-control,-CCC/195 [in English].
 16. Sankey Mark R., Koza D. Challenges to Mercury Emissions Compliance at New and Existing Coal Fired Power Plants. (n.d.). www.power-eng.com. Retrieved from http://www.power-eng.com/articles/print/volume-117/issue-8/features/challenges-to-mercury-emissions-compliance-at-new-and-existing-coal-fired-power-plants.html [in English].
 17. Minamata Convention on Mercury. (n.d.). www.mercuryconvention.org. Retrieved from http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx [in English].
 18. Opportunities to reduce mercury emissions through the Thematic Strategy on Air Pollution (TSAP) review and the revision of the National Emission Ceilings (NEC) Directive. (n.d.). www.eeb.org. Retrieved from http://www.eeb.org/?LinkServID=AD428325-5056-B741-DBD38576E1DD11C9&showMeta=0&aa [in English].
 19. Normy vykydiv zi statsionarnykh dzherel [Limit values of emissions from stationary sources]. (n.d.). Retrieved from http://www.zhiva-planeta.org.ua/upload/normi-vikidiv-zi-statsionarnih-dzherel.pdf [in Ukrainian].
 20. Process Optimization Guidance (POG) for Reducing Mercury Emissions from Coal Combustion in Power plants. (2010) www.unep.org. Retrieved from http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/tabid/3609/Default.aspx [in English].
 21. iPOG™. (n.d.). www.unep.org. Retrieved from http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/coal/iPOG_flyer.pdf [in English].

Downloads:

Full text (PDF)