Зміст журналівТехнічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах

Дерій В.О., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-5689-4897
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 1(40):34-38
https://doi.org/10.15407/pge2015.01.034
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.643.053
Надійшла: 26.02.2015
Опубліковано: 19.05.2015

Анотація:

Одним із можливих варіантів регулювання частоти та активної потужності об’єднаної енергосистеми України є використання електротеплових споживачів-регуляторів (ЕТСР) в системах централізованого теплопостачання. При скиданні ЕТСР великої кількості теплової енергії в мережі (період «нічного провалу»), неминуче виникне необхідність в її акумуляції. На даний час теоретична база акумуляції теплової енергії ЕТСР в теплових мережах напрацьована в недостатній мірі, що може бути перешкодою для їх масового впровадження в централізованих системах теплопостачання.
Метою роботи є визначення технічно можливого потенціалу акумуляції теплової енергії в мережах.
Одним із обмежень, які зумовлюються забезпеченням надійності системи централізованого теплопостачання, є не перевищення максимальних температур теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах.
Проведений аналіз показав, що для забезпечення надійності функціонування системи теплопостачання, температура теплоносія в подавальному трубопроводі, під час акумуляції теплової енергії, не може мати максимальне значення у всьому діапазоні температур навколишнього повітря, вона повинна зменшуватися пропорційно збільшення його температури.
Дослідження установили, що технічний потенціал акумуляції теплової енергії в мережах на 35–50% менший від теоретичного (залежно від температури теплоносія у зворотному трубопроводі). Причиною зменшення технічного потенціалу є неможливість одночасно підтримувати максимально допустиму температуру теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах в процесі акумуляції теплової енергії в мережах.

Ключовi слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік, теплова енергія, температура теплоносія, потенціал.

Лiтература:

  1. Подобед В.С. Аккумулирование тепловой энергии в водяных тепловых сетях // Энергетическая стратегия. – Минск, 2011. – №5(23). – С.22–26.
  2. Дерій В.О. Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів у системах централізованого теплопостачання // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – №2(37).
  3. Derii V.O. Potential of thermal energy accumulation in district heating systems networks // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – №4(39).
  4. Яковлев Б.В. Маневренность ТЭЦ при использовании аккумулирующей способности транзитных теплостей. – Режим доступу: http://www.combienergy.ru/stat1142.html.

Скачування:

Повний текст (PDF)