Зміст журналівВплив нерівномірності розподілу щільності зрошування у порожнистому скрубері на ефективність очистки димових газів від твердих частинок

Шрайбер О.А., д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0003-2610-568X ,
Антонець І.В., https://orcid.org/0000-0003-0110-0516
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 1(40):29-33
https://doi.org/10.15407/pge2015.01.029
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Надійшла: 13.03.2015
Опубліковано: 19.05.2015

Анотація:

Підвищення ефективності очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є важливою екологічною задачею. Значне розповсюдження в енергетиці знайшли апарати для мокрої очистки димових газів, але вони, як правило, не відповідають сучасним вимогам, хоча можливості покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Для розв’язання цієї задачі найбільш раціональний шлях пов'язаний із математичним моделюванням. Свого часу така модель (в одновимірній постановці) була побудована авторами для порожнистого скрубера. Одновимірна постановка задачі не дозволяє врахувати один істотний фактор – нерівномірність розподілу щільності зрошування по поперечному (горизонтальному) перетину апарата. Тому було розроблено метод порівняння варіантів розподілу щільності зрошування та визначення його впливу на ефективність мокрої очистки газів. Основним моментом методу є розділення перетину апарата на кілька областей або регіонів, для яких початкові питомі витрати крапель та швидкість газу задаються на основі принципів збереження сумарної витрати води та однаковості перепадів тиску по областях (регіонах). Проаналізовано чотири варіанти розподілу: ідеально рівномірний, істотно нерівномірний та два розподіли із накладанням зон зрошування сусідніх форсунок одна на одну. Кращий із цих розподілів дозволяє знизити втричі кількість твердих частинок, які викидаються в атмосферу. Розроблений метод можна розглядати як інструмент для пошуку шляхів удосконалення та оптимізації робочого процесу в апаратах для мокрої очистки газів від твердих частинок.

Ключовi слова: щільність зрошування, скрубер, трифазовий потік, краплі, тверді частинки, очистка газів від золи, ефективність.

Лiтература:

  1. Шрайбер О.А. Моделювання процесу мокрої очистки димових газів від леткої золи / О.А. Шрайбер, І.В. Федінчик // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 3. – С. 86 – 92.
  2. Федінчик І.В. Вплив режимних параметрів на ефективність мокрої очистки димових газів від частинок золи / І.В. Федінчик // Проблеми загальної енергетики. – 2013. – Вип. 1 (32). – С. 50 – 54.
  3. Вплив нерівномірності розподілу щільності зрошування на охолодження циркуляційної води у краплинній градирні / О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, В.Б. Редькін // Проблеми загальної енергетики. – 2012. – Вип. 1 (28). – С. 42 – 47.
  4. Розвиток теорії тепломасообміну в гетерогенних середовищах та розробка методів оптимізації енергетичних технологій із двофазовим робочим тілом / О.А. Шрайбер, В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький та ін. // Звіт ІЗЕ НАН України. – Київ, 2006. – 141 с. – № держ. реєстр. 0104U003263.

Скачування:

Повний текст (PDF)