Зміст журналівДинамічна модель математичного програмування розвитку генеруючих потужностей національної атомної енергетики зі стохастичною змінною

Шульженко С.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-7720-0110
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська, англійська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 1(40):5-19
https://doi.org/10.15407/pge2015.01.005
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.311.001.57
Надійшла: 12.05.2015
Опубліковано: 19.05.2015

Анотація:

Глобалізація економіки, що зумовлює обмежені можливості впливу на національні ринки паливно-енергетичних ресурсів з боку держави і, як наслідок, веде до їх волатильності, впровадження ринкових принципів регулювання електроенергетикою суттєво підвищує невизначеність майбутніх умов її функціонування і об’єктивно вимагає удосконалення існуючих та розробки нових математичних моделей і методів прогнозування, які мають враховувати означені фактори. В статті запропонована математична оптимізаційна модель розвитку національної атомної енергетики, яка здатна враховувати зростаюче різноманіття доступних атомних технологій генерації електроенергії, а також зростаючу невизначеність майбутніх умов її функціонування, зокрема, терміну продовження експлуатації існуючих енергоблоків АЕС, що моделюється відповідною стохастичною змінною. На відміну від математичних моделей, які побудовані з використанням імітаційних методів, що притаманно для виконання досліджень розвитку ядерної енергетики як найбільш консервативної галузі електроенергетики і які здатні дуже обмежено моделювати збурення зовнішніх факторів, що зумовлює можливість розрахунку обмеженої кількості траєкторій розвитку, запропонована математична модель і алгоритм її реалізації здатні моделювати практично необмежену кількість зовнішніх збурень, зокрема, із використанням стохастичних змінних.

Ключовi слова: математична модель, математичне програмування, стохастична змінна, атомна електростанція, національна електроенергетика.

Лiтература:

  1. Ermoliev Y. Economic Growth Under Shocks: Path Dependencies and Stabilization / Ermoliev. Y, Ermolieva T., Norkin I. — IIASA, 2006. — 17 c. — (Preprint / International Institute for Applied System Analysis; March 2006).
  2. Ермольев Ю.М., Ляшко И.И., Михалевич В.С., Тюптя В.И. Математические методы исследования операций: Учеб. пособие для вузов. – Киев: Вища школа, 1979. – 312 с.
  3. Ermolieva T.Y., Ermoliev Y.M., Havlik P., Mosnier A., Leclere D., Kraxner F., Khabarov N., Obersteiner M. Systems analysis of robust strategic decisions to plan secure food, energy, and water provision based on the stochastic GLOBIOM model // Cybernetics and Systems Analysis. – 2015. – 51(1). – P.125–133. https://doi.org/10.1007/s10559-015-9704-2
  4. Connolly D et al. A review of computer tools for analysing the integration of renewable energy into various energy systems. Appl Energy (2009), doi:10.1016/j.apenergy.2009.09.026. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.09.026
  5. Шульженко С.В. Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2008. – № 18. – С. 16–20.
  6. Шульженко С.В. Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку / С.В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 20. – С. 7–13.
  7. Шульженко С.В., Денисов В.А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії / С.В. Шульженко, В.А. Денисов // Проблеми загальної енергетики, – 2014. – Вип. 3 (38). – С. 29–35.

Скачування:

Повний текст (PDF)