Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оптимальне розподілення навантажень теплових насосів, працюючих разом

Левчук А.П., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):52-57
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 62-533.7
Надійшла: 21.11.2014
Затверджено до друку: 27.11.2014
Анотація: Використання теплових насосів (ТН) в даний час є одним з найбільш перспективних напрямків в енергетиці. В даний час відомо багато теплонасосних станцій (ТНС) систем теплопостачання з тепловими насосами, що працюють спільно.
У статті вирішено задачу оптимального розподілу навантажень ТН, що працюють спільно, з метою мінімізації споживаної ними електричної потужності при різних методах опису коефіцієнтів перетворення. Встановлено, що рівномірний розподіл навантажень ТН мінімізує споживану електричну потужність до величини, що перевищує оптимальну на тисячні частки відсотка як для ідеальних (при теоретичному аналізі), так і реальних ТН. Таким чином, для мінімізації споживаної електричної потужності необхідно, щоб випаровувачі працюючих спільно ТН були включені паралельно, а конденсатори - послідовно. При цьому на практиці досить відслідковувати рівномірність розподілу теплових навантажень однотипних ТН, оскільки їх подальша оптимізація може виявитися неефективною хоча б через недостатню точність вимірювальних приладів.
Ключовi слова: тепловий насос, теплонасосна станція, маневрені ТЕЦ, споживачі-регулятори.