Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Використання особливостей процесів переносу при нагріві і випарному охолодженні плівки рідини на стадії проектування тепломасообмінних апаратів

Туз В.О., д-р техн. наук, проф., Лебедь Н.Л., канд. техн. наук, доц.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):42-45
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Надійшла: 01.12.2014
Затверджено до друку: 27.11.2014
Анотація: При проектуванні тепломасообмінних апаратів енергетичних установок з метою підвищення ефективності обладнання слід враховувати особливості зміни характеристик процесу тепломасообміну по довжині поверхні контакту.
При контакті гравітаційної плівки з рухомою парогазовою сумішшю, крім гідродинамічного і теплового межових шарів, утворюється і дифузійний межовий шар. При цьому, коефіцієнти тепловіддачі і масовіддачі залежать від напряму і величини поперечного потоку маси.
Рішення системи диференціальних рівнянь, що описує процеси тепломасопереносу в системі, виконується при відомих значеннях середньоповерхневих коефіцієнтів тепловіддачі і масовіддачі. Більш точний результат можливо отримати враховуючи при осередненні значення коефіцієнтів на початковій ділянці і ділянці стабілізованого теплообміну. Для цього необхідно визначити межі початкових ділянок.
Експериментальне дослідження процесів тепло- і масообміну при випарному охолодженні рідини і охолодженні газу дозволило встановити нелінійний характер зміни коефіцієнтів тепловіддачі і масовіддачі по довжині каналу.
На підставі отриманих результатів були визначені залежності, які дозволяють визначити довжину початкової теплової ділянки залежно від режимних параметрів контактуючих фаз і геометричних характеристик каналу.
Ключовi слова: плівка рідини, газовий потік, інтенсивність теплообміну, початкова теплова ділянка.