Зміст журналівПотенціал акумуляції теплової енергії в мережах

Дерій В.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: англійська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):29-33
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 621.643.053
Надійшла: 30.10.2014
Опубліковано: 27.11.2014

Анотація:

При використанні електротеплових споживачів-регуляторів (ЕТСР) в системах централізованого теплопостачання для регулювання частоти та активної потужності важливо знати, яка може бути їх потужність в опалювальний та міжопалювальний періоди та як ця потужність залежить від температури навколишнього повітря. На даний час ці питання недостатньо вивчені, що може бути перешкодою для масового впровадження ЕТСР в централізованих системах теплопостачання.
Сумарна потужність штатних теплогенераторів та ЕТСР, яка підводиться до мереж, розподіляється таким чином: частина її іде на компенсацію втрат, частина на покриття теплового навантаження споживачів, а частина спричиняє акумуляцію теплової енергії, яка циркулює в мережах.
Проведені дослідження показали, що в опалювальний період величина акумульованої теплової енергії в мережах прямо пропорційно залежить від температури навколишнього повітря. Ця залежність виражається кусочно-лінійною функцією. При температурах навколишнього повітря менших за розрахункову, акумуляція в теплових мережах неможлива. Цей факт пояснюється тим, що параметри теплоносія досягли максимально допустимих значень для безпечної роботи мережі і вся енергія в мережі іде на покриття теплового навантаження та компенсації втрат. Із збільшенням температури навколишнього повітря потенціал акумуляції зростає досягаючи максимуму в точці злому температурного графіка.
В міжопалювальний період єдиним навантаженням системи теплопостачання є гаряча вода. Витрати теплоносія в 2–3 рази менші, ніж в опалювальний сезон. Час акумуляції теплової енергії в мережах збігається з часом мінімального водорозбору гарячої води. Щоб не перевищити максимальну температуру теплоносія у зворотному трубопроводі, акумулювати теплову енергію можливо за рахунок збільшення витрат теплоносія при незмінній його температурі у подавальному трубопроводі. Величина акумульованої теплової енергії буде значно меншою, ніж в опалювальний період.

Ключовi слова: теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік, теплова потужність, витрати теплоносія, температура теплоносія, потенціал.

Скачування:

Повний текст (PDF)