Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Аналіз ефективності технологій перетворення енергії на ТЕС з урахуванням обмежень на викиди шкідливих емітентів

Дубовський С.В., д-р техн. наук, ст. наук. співр., Коберник В.С.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):11-19
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 621.311
Надійшла: 06.11.2014
Затверджено до друку: 27.11.2014
Анотація: Проведено порівняння впровадження в теплову енергетику України перспективних проектів реконструкції і нового будівництва вугільних енергоблоків ТЕС за різними технологіями, що забезпечують досягнення сучасних норм викидів основних забруднювачів атмосферного повітря від потужних спалювальних установок згідно з вимогами Директиви Європейського парламенту та Ради 2001/80/ЄС. Показано, що нове будівництво вугільних енергоблоків за технологією спалювання у циркулюючому киплячому шарі на надкритичний тиск (НКТ) є рівноекономічним з проведенням реконструкції існуючих енергоблоків НКТ з встановленням найбільш ефективного обладнання сіркоочищення і азотоочищення. Однак в умовах ринкової конкуренції забезпечення інвестиційної привабливості проектів будівництва нових енергоблоків і впровадження природоохоронних технологій високої ефективності на ТЕС потребує кратного збільшення податку на викиди основних забруднювачів від рівнів, встановлених згідно з Податковим кодексом України. При цьому середній рівень ринкової ціни реалізації електричної енергії від ТЕС зросте на 32–42%.
Ключовi слова: вугільна електростанція, очищення викидів, вартість електричної енергії.