Зміст журналівСпівставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень

Кулик М.М., акад. НАН України, д-р техн. наук, проф., https://orcid.org/0000-0002-5582-7027
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):5-10
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 621.311.661
Надійшла: 25.11.2014
Опубліковано: 27.11.2014

Анотація:

Виконані розрахунки та проведений співставний аналіз основних техніко-економічних характеристик затвердженого у 2013 р. до будівництва проекту Канівської ГАЕС та альтернативного авторського проекту комплексу теплонасосних установок (ТНУ), який за технологічними характеристиками є здатним у структурі Об’єднаної енергосистеми України замістити Канівську ГАЕС.
Показано, що альтернативний проект будівництва комплексу ТНУ за техніко-економічними показниками є незаперечно кращим у порівнянні з проектом Канівської ГАЕС. Зокрема, він у економічному відношенні вимагає менше капіталовкладень на 2487,4 млн грн (ціни 2012 р.), надає річний чистий прибуток на 5617,1 млн грн більшим в порівнянні з проектом Канівської ГАЕС та забезпечує окупність капіталовкладень за 1,55 року замість 24,6 роки по проекту цієї ГАЕС.
Реалізація альтернативного проекту дозволяє скоротити споживання природного газу на котельнях та ТЕЦ на 2,6 млрд куб. м, оскільки ТНУ використовують електроенергію, вироблену без його вживання. Цей показник є дуже важливим за фактором енергетичної безпеки України.
Окрім того, згідно з альтернативним проектом щорічно використовується 2,69 млн т у.п. скидного техногенного тепла та енергії довкілля, що забезпечує значне зростання його економічної ефективності та скорочує викиди парникових газів і інших шкідливих речовин. Він не містить жодних загроз щодо спотворення природних ландшафтів та втрат історичних пам’яток.

Ключовi слова: ГАЕС, споживач-регулятор, теплонасосна установка, чистий прибуток, собівартість, капіталовкладення, термін окупності.

Лiтература:

  1. Кулик М.М., Дрьомін І.В. Основи організації автоматичної системи регулювання частоти і потужності на базі споживачів-регуляторів // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – Вип. 1(21). – С. 5 – 10.
  2. Постанова Національної комісії з регулювання електроенергетики від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» (із змінами та доповненнями).
  3. Будівництво Канівської гідроакумулюючої електростанції. www.uge.gov.ua.
  4. Гушля А.М., Плачинда В.Д., Безнос А.В., Харчук А.Л. Регулювання режимів електроспоживання // Енергетика та електрифікація. – 2014. – № 6. – С. 3 – 9.

Скачування:

Повний текст (PDF)