Зміст журналівПорівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку

1Ковалко О.М., канд. екон. наук, доц.,
2Євтухова Т.О.,
2Чуприна Л.В., https://orcid.org/0000-0002-7707-6615
1ДК "Газ України", вул. Шолуденко, 1, м. Київ, 04116, Україна
2Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):36-42
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 620.92:334.75
Надійшла: 20.10.2014
Опубліковано: 03.11.2014

Анотація:

У роботі проведено порівняльний аналіз різних підходів до визначення енергоекономічної ефективності біодизельного палива з насіння ріпаку та зроблено висновок щодо економічної доцільності його виробництва. Розглянуто декілька перспективних методів обґрунтування такого висновку, у тому числі шляхом розподілення повної первинної енергії на невідновлювані і відновлювані складові та на енергію традиційного палива і енергію вихідної сировини (рапсу), які є радикально протилежними з точки зору їх доступності та економічної доцільності.

Ключовi слова: енергетична ефективність, енергоємність, виробництво біодизеля.

Скачування:

Повний текст (PDF)