Зміст журналівКонкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії

Шульженко С.В., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-7720-0110 ,
Денисов В.А., https://orcid.org/0000-0002-3297-1114
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):29-35
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 332.873: 658.18
Надійшла: 12.03.2014
Опубліковано: 03.11.2014

Анотація:

Обсяги і темпи впровадження технологій генерації електричної та теплової енергії, що побудовані з використанням паливних елементів, які спостерігаються протягом останнього десятиріччя, зумовлюють необхідність оцінки їх конкурентоздатності відносно основних класів традиційних технологій виробництва електроенергії, що є передумовою їх подальшого впровадження і комерційного використання в національних енергосистемах.
Наведено основні техніко-економічні показники енергетичного використання паливних елементів в складі достатньо опрацьованої технологічної схеми їх компоновки, що нині використовується для комерціалізації.
Описано математичну модель виконання оціночних розрахунків собівартості, відпускних тарифів та конкурентоспроможності відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії, що генеруються технологічною установкою з використанням карбонатно-розплавних паливних елементів.
Одержані результати дозволяють зробити висновок про конкурентоспроможність MCFC-технологічних установок вже на даному етапі технологічного розвитку.

Ключовi слова: паливний елемент, економічна ефективність, математична модель, електрична енергія, теплова енергія.

Скачування:

Повний текст (PDF)