Зміст журналівМатематичне моделювання процесів автоматичного регулювання частоти і потужності в ОЕС з розосередженими ВЕС і генераторами-регуляторами

Дрьомін І.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):22-28
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.316.726
Надійшла: 15.10.2014
Опубліковано: 03.11.2014

Анотація:

Обґрунтовано необхідність дослідження впливу територіального розосередження ВЕС на можливості автоматичного регулювання частоти та потужності в ОЕС з генераторами-регуляторами.
Наведено математичну модель, початкові умови і припущення, що дозволяють досліджувати процеси генерації на трьох ВЕС у зіставленні з однією ВЕС. При цьому математична модель у сукупності зі спеціально розробленим програмно-інформаційним комплексом (ПІК) «Частота» можуть описувати довільну кількість вітроагрегатів з різними технічними характеристиками.
Встановлено, що в загальному випадку розосередження ВЕС не спрощує режим роботи системи АРЧП, оскільки можливе накладання піків потужності різних ВЕС один на одний, що може призвести як до зменшення, так і до збільшення збурення в енергосистемі. Іншими словами, параметри процесів регулювання для розосередженої і одиночної ВЕС практично збігаються.
Крім того, ступінь впливу ВЕС на енергосистему залежить не тільки від встановленої потужності ВЕС, а і від середньої швидкості вітру і її максимальних похідних. При цьому навантаження на систему АРЧП може зрости, незважаючи на більш згладжений графік генерації на ВЕС.

Ключовi слова: розосереджені вітрові електростанції, енергосистема, математичне моделювання, автоматичне регулювання частоти та потужності.

Скачування:

Повний текст (PDF)