Зміст журналівМатематичне моделювання та параметрична ідентифікація теплових процесів з урахуванням апріорної інформації про джерела генерації теплоти

Костіков А.О., д-р техн. наук, доц.
Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного, вул. Дм.Пожарського, 2/10, м. Харків, 61046, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):15-21
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 536.24
Надійшла: 14.11.2014
Опубліковано: 03.11.2014

Анотація:

Розглянуто обернені задачі теплопровідності (ОЗТ), що пов’язані з ідентифікацією джерел теплоти, які застосовуються як для оптимізації теплових процесів на етапі проектування різних теплонавантажених технічних об’єктів, у тому числі і в галузі енергетики, так і для їх діагностики на основі даних термометрування.
Показано, що за відсутності апріорної інформації про джерело теплоти дана ОЗТ є внутрішньою. В результаті її розв’язання можна знайти тільки розподіл потужності тепловиділення джерела по всій просторовій області, що розглядається. При цьому ідентифікувати підобласть, яку займає джерело, неможливо.
Наявність апріорної інформації про джерело теплоти переводить задачу в клас комбінованих, коли можна одночасно визначати і підобласть, яку займає джерело теплоти в просторі, і розподіл потужності його тепловиділення по цій підобласті. При цьому апріорна інформація може бути як геометричного, так і енергетичного типу.
Як чисельний приклад розглянуто модельну ОЗТ ідентифікації джерела теплоти в стаціонарному одновимірному випадку. У ній у ролі апріорної інформації використано інформацію про однозв’язність підобласті, яку займає джерело. Цей факт дозволив до параметрів, що ідентифікуються, ввести геометричні, які визначають положення підобласті, яку займає джерело.

Ключовi слова: обернена задача теплопровідності, ідентифікація джерела теплоти, апріорна інформація, геометричні характеристики.

Скачування:

Повний текст (PDF)