Зміст журналівНапрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки

Перов М.О., https://orcid.org/0000-0002-0654-5648 ,
Каплін М.І., https://orcid.org/0000-0001-9328-4257 ,
Макаров В.М., https://orcid.org/0000-0003-1068-5923 ,
Білан Т.Р., https://orcid.org/0000-0002-0280-6716
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 3(38):5-14
Рубрика: Прогнозування, системний аналіз та оптимізація структурного розвитку енергетики
УДК: 622:001.12.18
Надійшла: 30.05.2014
Опубліковано: 03.11.2014

Анотація:

Невизначеність геополітичних, безпекових, економічних чинників формування паливних балансів держави, що характеризує поточний момент її історичного розвитку, висуває низку вимог до методичних й модельних засобів прогнозування й оптимізації напрямів розвитку вугільної галузі. В умовах, коли не лише постачання за імпортом, а й наявність значної кількості джерел власного видобутку вугільного палива може бути достатньо сумнівною, основним напрямком модельних досліджень має бути визначення збалансованих обсягів надходження вугільного палива в економіку країни з цих джерел на основі врахування диверсифікації постачання при обмежених можливостях транспортної інфраструктури та цінової кон’юнктури ринків вугільного палива.
Основні чинники формування напрямів розвитку вуглевидобувної галузі України формалізовано у моделі розвитку вугільної промисловості. Спрямування інвестицій у технологічно та економічно привабливі підприємства і, таким чином, зниження собівартості забезпечується у моделі шляхом одночасного врахування джерел власного видобутку та імпортування.
Визначення необхідної частки імпорту вугілля здійснюється з урахуванням вимог енергетичної безпеки, гарантом якої може бути вугільна галузь. Формування стратегічних напрямків розвитку вугільної галузі пропонується здійснювати в межах науково обґрунтованої програми інвестиційних проектів на основі одночасного врахування економічної доцільності, конкурентоспроможності на світових ринках вугільної продукції, енергетичної безпеки за умови можливих змін структури паливного балансу держави на користь вугільного палива.

Ключовi слова: енергетична безпека, диверсифікація, вуглевидобуток, конкурентоздатність.

Скачування:

Повний текст (PDF)