Зміст журналівЧислове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі

Федінчик І.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 2(37):59-64
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 532.529
Надійшла: 24.04.2014
Опубліковано: 29.04.2014

Анотація:

Поліпшення ефективності очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є важливою екологічною задачею. Серед апаратів для мокрої очистки найбільш ефективними вважаються скрубери Вентурі, проте їх ККД не відповідає сучасним вимогам, хоча можливості покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Найбільш раціональний шлях розв’язання цієї задачі пов’язаний із математичним моделюванням. Таку модель було свого часу побудовано, і на цій основі розроблено програму. З її допомогою проведено числові дослідження впливу параметрів трифазового полідисперсного потоку на ефективність очистки газів у скрубері Вентурі.
На прикладі найбільш типового варіанта розрахунків проаналізовано закономірності зміни швидкості фаз та питомої витрати твердих частинок по довжині потоку. Досліджено залежність ефективності уловлювання частинок золи від витрати води, початкових швидкостей крапель і газу, а також перетину введення крапель у скрубер. Показано, що уловлювання покращується зі збільшенням кількості води, швидкості газу, відстані між перерізом введення крапель та горловиною, а також зі зменшенням швидкості крапель. Наведено пояснення отриманих залежностей.

Ключовi слова: трифазовий потік, краплі, тверді частинки, скрубер Вентурі, очистка газів від золи, ефективність.

Скачування:

Повний текст (PDF)