Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів

Майстренко Н.Ю., Сизоненко В.П., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 2(37):35-45
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.622.3
Надійшла: 25.04.2014
Затверджено до друку: 29.04.2014
Анотація: З метою поступового переходу статистики України до міжнародних стандартів, запроваджених ООН, та вже діючих в країнах ЄС, вводиться в державну статистичну діяльність нова версія стандартної міжнародної Класифікації видів економічної діяльності – КВЕД-2010. В роботі розглянуто відмінності КВЕД-2005 і КВЕД-2010 і наведено також класифікацію видів економічної діяльності за існуючим класифікатором Європейського Співтовариства – NACE (Rev 2) та попередньо діючим класифікатором NACE (Rev 1.1). Запровадження нового класифікатора КВЕД-2010 замість КВЕД-2005 деталізує і одночасно ускладнює розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для розрахунків рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів по видах економічної діяльності пропонується виділити чотири групи показників енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою. Визначення показників енергетичної ефективності на різних рівнях структурної побудови економіки країни передбачає вирішення великої кількості різноманітних задач з аналізу існуючих показників енергоефективності, виявлення найбільш енергоємних видів економічної діяльності, вивчення та визначення рівнів енергоспоживання на основі показників розвитку економіки країни, оцінку тенденцій і т. ін. В ролі інструменту ефективного аналізу споживання енергоресурсів створено базу даних показників енергетичної ефективності за новим КВЕД-2010. Наведено інформаційно-логічну структуру бази даних.
Ключовi слова: КВЕД-2005, КВЕД-2010, паливно-енергетичні ресурси, розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, база даних.