Зміст журналівМетоди узгодження прогнозних рішень

Кулик М.М., д-р техн. наук, академік НАН України, https://orcid.org/0000-0002-5582-7027
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 2(37):5-12
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 620.9
Надійшла: 24.04.2014
Опубліковано: 29.04.2014

Анотація:

Розроблені нові математична модель та обчислювальні методи для прогнозування різноманітних показників розвитку економіки і суспільства (обсягів виробництва валового внутрішнього продукту, споживання усіх видів паливно-енергетичних ресурсів, необхідних капіталовкладень, викидів парникових газів, чисельності населення і ін.). Модель являє собою перевизначену систему алгебраїчних рівнянь, в якій фігурують прогнози макрорівня (Т-рівень) та секторальні прогнози (D-рівень). Проведена трансформація вихідної системи шляхом перемноження на транспоновану матрицю та визначені аналітичні рішення отриманої системи з довільною розмірністю. Встановлено, що отримані рішення не забезпечують співпадіння (узгодження) прогнозу Т-рівня та суми прогнозів D-рівня. Розроблено спеціальний ітераційний процес та знайдено результуючі аналітичні рішення для систем довільної розмірності, які задовольняють умови узгодження. Виявлено багатозначність отриманих рішень та віднайдені найкращі прогнози, що мінімізують суму квадратів нев’язок на множині можливих прогнозних рішень. На основі створеної моделі розроблено два методи узгодження прогнозів Т- і D-рівнів, виконаний співставний аналіз та надані рекомендації з їх переважного використання. Наведено приклад узгодження прогнозів попиту на електричну енергію в Україні на рівні 2030 року.

Ключовi слова: прогноз, показник, математична модель, прямокутна матриця, ітераційний процес, узгодження, попит.

Скачування:

Повний текст (PDF)