Зміст журналівРежими експлуатації та досяжні обсяги використання теплових насосів на ТЕЦ в ОЕС України

Кулик М.М., д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України, Білодід В.Д., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: англійська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 1(36):39-45
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.311.661
Надійшла: 25.02.2014
Опубліковано: 19.03.2014

Анотація:

Досліджені два варіанти режимів експлуатації ТЕЦ, в технологічних схемах яких використовуються теплові насоси, що утилізують теплоту вихідних газів парогенераторів ТЕЦ: варіант з регулюванням електричної потужності ТЕЦ та економічний варіант, який забезпечує максимальну ефективність.
Згідно з варіантом з регулюванням потужності загальна теплова потужність, яку ТЕЦ видають в теплову мережу, співпадає з її номінальною тепловою потужністю, однак теплова потужність, що відбирається від турбін, зменшується на 9,6%. Сумарна електрична потужність зменшується за цим варіантом на 14% у порівнянні з номінальним режимом (без теплових насосів). В цілому, сумарна енергія, що видається ТЕЦ назовні за цим режимом, з урахуванням теплової енергії від теплових насосів, є меншою за її сумарну потужність в номінальному режимі на 4,5%. Тому використання ТЕЦ для регулювання потужності може бути економічно доцільним лише у разі залучення їх до вирішення системних задач (зокрема, до покриття графіків електричних навантажень) з відповідною оплатою цих послуг з боку енергосистеми.
Економічний варіант є набагато ефективнішим. Згідно з цим варіантом забезпечуються номінальні значення потужності турбін, що передаються електричним генераторам, а теплова потужність, що надається в мережу, зростає на 10,6%. Загальна потужність ТЕЦ збільшується в порівнянні з номінальним режимом на 5,6%.
Значно більший додатковий економічний ефект може бути досягнутим за цим варіантом завдяки використанню теплових насосів, що працюють у складі ТЕЦ, в якості споживачів-регуляторів в системі автоматичного регулювання частоти і потужності об’єднаної енергосистеми.

Ключовi слова: теплоелектроцентраль, тепловий насос, потужність, теплота, електроенергія, баланс, ефективність.

Скачування:

Повний текст (PDF)