Зміст журналівМатематичне моделювання та аналіз впливу моменту інерції частин ВЕС, що обертаються, на процес регулювання частоти

Дрьомін І.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: російська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 1(36):33-38
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.316.726
Надійшла: 18.03.2014
Опубліковано: 19.03.2014

Анотація:

Обґрунтовано необхідність дослідження впливу моменту інерції частин вітрових електростанцій (ВЕС), що обертаються, на процес автоматичного регулювання частоти і потужності в об’єднаній енергосистемі (ОЕС). При цьому момент інерції розглядається як засіб спрощення режиму автоматичного регулювання частоти і потужності (АРЧП).
На основі універсальної моделі регулювання частоти і потужності розроблено математичну модель генерації електроенергії на ВЕС, що входить до складу ОЕС, шляхом додавання відповідної системи диференціально-алгебраїчних рівнянь до вихідної системи.
Проведено цифрове моделювання процесів автоматичного регулювання частоти в ОЕС України, де в якості регуляторів задіюються генератори- та споживачі-регулятори. При цьому сумарна потужність ВЕС в енергосистемі приймалась рівною 3 ГВт.
Встановлено, що в досліджуваному діапазоні постійних часу ВЕС, прийнятне регулювання частоти в ізольованому режимі роботи ОЕС України не є можливим навіть з урахуванням задіяння всіх потужностей ГЕС (3 ГВт). Тоді як використання споживачів-регуляторів за умови їх сумарної потужності 3 ГВт дозволяє здійснювати регулювання частоти відповідно до вимог європейського енергооб’єднання ENTSO-E незалежно від моменту інерції ВЕС.

Ключовi слова: вітрова електростанція, вітроагрегат, момент інерції, постійна часу, енергосистема, математичне моделювання, регулювання частоти і потужності.

Скачування:

Повний текст (PDF)